آقای دکتر adel peyghami

Dr. adel peyghami

دانشیار دانشگاه امام صادق

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347018)

2
18
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers