بررسی روش های استحصال لیتیم از شورابه ها

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RCCE-5-21_003

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

لیتیم فلزی با ارزش, با کاربردهای صنعتی بسیار فراوان می باشد. ذخایر این عنصر به دو صورتزیرزمینی و محلول در آب یافت می شود. هرچند که مطالعات زمین شناسی بر امکان تشکیلذخایر و پتانسیل های غنی از لیتیم در داخل کشور تاکید داشته. لیکن به دلیل عدم درک صحیحاز اهمیت این فلز استراژیک و ضعف جدی در انجام مطالعات اکتشافی و بهره برداری، معادن فعالدر زمینه استحصال لیتیم در سطح کشور وجود ندارد. با این حال حضور شورابه های وسیع وگسترده در سطح کشور و همجوار بودن ایران با آب های آزاده دربای خزر و خلیج فارس, تمامینگرانی ها بابت تامین مواد اولیه برای استحصال این ماده با ارزش مرتفع می گردد. در این زمینهمی توان علاوه بر موارد یاد شده به برخی دیگر از منابع آبی شامل: دریاچه نمک طشک. هامون وتالاب های گاوخونی . تالاب آلاگل و .. با محتوای لیتیم اشاره نمود. بنابراین به نظر می رسد باتوجه به برخورداری کشور از منابع اولیه تامین لیتیم از یک سو و نیاز روز افزون داخلی و خارجیبه تامین این عنصر استراتژیک از سوی دیگر شرایط برای یک سرمایه گذاری موفق و بلند مدتمهیا باشد. در حال حاضر با توجه به وجود شورابه های طبیعی حاوی لیتیم و آب های بی انتهایدریاهای جنوب و شمال کشور انتظار می رود تا با عملیاتی کردن این منابع بتوان بخش عمده ایاز نیاز داخلی کشور را تامین نمود.

Authors

نگین شیخی

کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز اهواز ایران

سرور شاکری

کارشناسی ارشد شیه آلی، دانشگاه دولتی یاسوج. یاسوج. ایران