افزایش بهره وری پرورش میگو با استفاده از فناوری گلخانه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 382

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_031

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

ارزش اقتصادی بالای میگو، و محدودیت آب شیرین، قیمت مناسب این محصول در بازار جهانی و ارزآوری و سود قابل توجه آن، مورد توجه بیشتر کشورها قرار گرفته است. توجه به سیستم های ابزی پروری متراکم به دلیل افزایش سوددهی، امکان اجرای ایمنی زیستی و کاهش آسیب های زیست محیطی در حال افزایش است.دراین مطالعه شاخص های رشد میگوهای نرسری شده و نرسری نشده با هم مقایسه شدند که وزن برداشت و هم نرخ رشد روانه و تولید در هکتار به طور معنی داری افزایش یافت. P<۰/۰۵. طول دوره کاهش معنی دار نشان داد و ضریب تبدیل غذایی و درصد بازماندگی اختلاف نداشتند. P>۰/۵۰

Authors

مهرداد محمدی دوست

کارشناس پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی اهواز ایران

سیدعبدالصاحب مرتضوی زاده

کارشناس ،پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.

لفته محسنی نژاد

کارشناس، پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی اهوازایران