ارزیابی سیستم آموزش مجازی در شرایط بحران: مطالعه موردی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 114

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EINB06_045

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

Abstract:

بحران همه گیری کرونا بر روی سیستم آموزشی تمامی کشورهای جهان از جمله ایران تاثیر گذاشت و منجر به تعطیلی دوره های حضوری در مدارس و دانشگاه ها شد. از اینرو، آموزش مجازی، بسیار مورد توجه قرارگرفت و ظرفیتهای جدیدی در عرصه آموزش مجازی ایجاد شد. گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به کیفیت، پیامدهای نامطلوبی به همراه خواهد داشت. با نظر به اهمیت آموزش و نقش تعیین کننده آن در ارتقای کیفی سیستم آموزشی، در مطالعه حاضر به بررسی و ارزیابی سیستم آموزش مجازی در راستای بهبود کیفیت می پردازیم. از اینرو، معیارهایی که در ارزیابی یک سیستم آموزش مجازی موثر میباشند، مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اهمیت هر معیار شناسایی شده است. در نهایت، تصمیمگیری در خصوص انتخاب نرمافزار آموزش مجازی برای یک واحد آموزشی دانشگاهی به عنوان مطالعه موردی صورت گرفته است.

Authors

سارا متولی حقیقی

استادیار گروه مهندسی صنایع مجتمع آموزش عالی اسفراین

زهره قویدل

فارغ التحصیل رشته مهندس صنایع