تحلیل نسبت بیلدونگ با امر مطلق و هنر در فلسفه شلگل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WPIKI-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

Abstract:

از نظر شلگل حقیقت باید مطلق باشد و رسیدن به مطلق بوسیله مقولات فلسفی به آن شکلی که میان فیلسوفان ایده آلیسم آلمانی آن دوره متداول بود امکان پذیر نیست. شلگل آگاهی را یک آگاهی تاریخی تعریف می کنند که خود را در دوره های گوناگون تاریخی در دل فرهنگ نشان می دهد. این فرهنگ شامل آثار هنری، آیین ها و سمبل های هر دوره می شود. مطلق نه آگاهی محض است و نه طبیعت بی کران بلکه جایی میان این دو قرار دارد. مطلق برای شلگل یک هماهنگی و هارمونی است که بوسیله یک آگاهی فراگیر شکل گرفته است. شلگل این هارمونی را بیلدونگ می داند که در حقیقت بنیان مطلق بودن بر همین هارمونی استوار است. هر چیز که پرورش می یابد و از دل این مطلق بیرون می آید در یک هماهنگی و نظم قرار دارد. در فلسفه شلگل بیلدونگ جای مقولات و قواعد فلسفی را می گیرد تا مطلق پدید آید. انسان برای رسیدن به یک هماهنگی و هارمونی همانند طبیعت باید از یک بیلدونگ بهره مند شود. بیلدونگ مدنظر شلگل یک بیلدونگ هنری است که در درون خود با عشق، اخلاق و عرفان پیوند برقرار می کند

Authors

فرزاد کیانی

دانشجو دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه چمران اهواز

پروانه ولوی

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران