Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 18,181
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 44
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 14
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاه دولتی: 12
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 128 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 13 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 114 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه شهید چمران اهواز

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه شهید چمران اهواز را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه شهید چمران اهواز

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1بررسی اثر پارامتر های تراکم و مقاومت برشی در پایداری و ظرفیت باربریخاکریز ها در سیستم های آبیاری و زهکشی


بیست و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری1401
2فهم انقلابی از قیام امام حسین (ع) در دوره معاصر
بیست و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری1401
3واکاوی فهم های مختلف از قیام عاشورا در مکاتب مختلف
بیست و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری1401
4بررسی بیان ژن های کلیدی در مسیر بیوسنتز کارواکرول درگیاه مرزه سفید (Satureja mutica fisch & CA mey) تحت تنش خشکی


فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1401
5تاثیر محلول‎پاشی برگی کیتوزان و دی‎اکسیدتیتانیوم (بالک و نانو) بر عملکرد و پاسخهای بیوشیمیایی اکوتیپ‎های ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn.)
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1401
6ساختار شناسی تطبیقی « اضافه» و کارکردآن در دستور زبان عربی و فارسی
کاوش نامه ادبیات تطبیقی1401
7اثر ۸ هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر میزان پروتئین های Wnt و NF-kB بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت نوع ۲
فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی1401
8ارزیابی آزمایشگاهی پروفیل طولی و عرضی آبشستگی در بستر کانال با قوس ۱۸۰ درجه: کاربرد آبشکن مثلثی نفوذپذیر
فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1401
9جستاری در تعاملات علم و معماری در اندیشه کریستوفر الکساندر

مجله صفه1401
10اثر ورزش هوازی بر سطوح لون پروتئاز ۱ و پروتئین شوک گرمایی ۷۰ در موش های دارای دیابت نوع دو
دوماهنامه فیض1401
11بررسی سبک تدریس اعضای هیئت علمی و رابطه آن با برخی ویژگی های دموگرافیک آنان در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی1401
12خانواده و چالش های زندگی در عصر جهانی شدن

چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1401
13ضرورت آموزش سواد رسانه ای به کودکان و نوجوانان

چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1401
14موانع توسعه سواد اطلاعاتی

چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1401
15بررسی رابطه سبک های دلبستگی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان
چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1401
16بررسی مشکل برخورد با دانش آموزان دارای تواناییهای مختلف یادگیری و عدم وجود وقت کافی برای ایجاد تعادل بین آنان در درس فارسی
چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1401
17استرس در آموزگار و مقابله با آن (مطالعه موردی)
چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1401
18فرصت ها و چالش های یادگیری الکترونیکی در دوران همه گیر کرونا

چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1401
19نقش بازی های فکری و جسمی حرکتی در یادگیری دانش آموزان

چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1401
20چگونه توانستم مشکل دزدی دانش آموزم سینا در پایه ششم را بهتر کنم؟
چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم1401
21پژوهشی در روش تفسیری تفسیر الصراط المستقیم بروجردی
فصلنامه سفینه1401
22پژوهشی در روش تفسیری تفسیر الصراط المستقیم بروجردی
فصلنامه سفینه1401
23شناسایی عناصر پیشایندی و پسایندی سرمایه اجتماعی در ورزش با رویکرد متاآنالیز

فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی1400
24تسهیل سرمایه اجتماعی در باشگاههای ورزشی تفریحی تحلیل روابط با رویکرد DEMATEL


فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی1401
25طراحی و شبیه سازی سوئیچ تمام نوری مبتنی بر حلقه تشدیدگر بلور فوتونی

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوآورانه در مهندسی برق و کامپیوتر1401
26بررسی و مقایسه انواع مبدلهای منبع ولتاژ موجود در سیستمهای جریان مستقیم فشارقوی


اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوآورانه در مهندسی برق و کامپیوتر1401
27طراحی کنترل کننده هوشمند استپرموتور و پایش آن توسط نرم افزار تحت ویندوز
اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوآورانه در مهندسی برق و کامپیوتر1401
28بررسی پیوند آموزش با سایر بخش های اقتصادی ایران در مقایسه با سنگاپور با رویکرد بردار ویژه

فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی1401
29ارزیابی مورفولوژیکی و بیوشیمیایی لاین های دابل هاپلوئید گیاه روغنی- داروئی کاملینا در شرایط اهواز


فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1401
30مقایسه ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات FeNi۳ ساخته شده به روش های گرمابی و هم رسوبی

مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران1401

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه شهید چمران اهواز

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی دانشگاه شهید چمران اهواز را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از دانشگاه شهید چمران اهواز

ردیفعنوان طرحسال نشر
1امکان سنجی فنی و اقتصادی تامین کمبود آب شرب شهر زنجان از محل سدهای شهریار و مشمپا، چالش ها و راهکارها1396
2بررسی هیدرولیک جریان و پایداری ریپ رپ اطراف آبشکن ها در قوس ۹۰ درجه1392
3بررسی هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمیایی محدوده چاه گاه استان بوشهر1391
4بررسی منشاء چشمه گوگردی دالکی، برازجان استان بوشهر و ارائه راهکار به منظور استحصال1390
5خاکهای فسیل در دشت خوزستان : قسمت اول 0 مطالعات عمومی زمین شناسی ، هیدرولوژی و خاکشناسی
6گزارش نهایی بررسی اثرات فیزیولوژیکی پنجه روی عملکرد دانه گندم آبی1377
7گزارش نهایی بررسی تاثیر افزودن عناصر ضروری میکرو بر روی جذب ازت، فسفر توسط گندم در میزان های متفاوت ازت1377
8گزارش چهار ساله بررسی مشکلات کشت گیاه سیب زمینی در منطقه خوزستان اولین گزارش علمی مستند به بررسیهای تجربی از امکان کشت منتهی به محصول اقتصادی در منطقه1367
9بررسی تاثیر سیاستهای اقتصادی برتولید گندم در ایران1369
10بررسی علل خوردگی در اویل کولر , ترانسفورماتورهای نیروگاههای برق- ابی و راه حل جلوگیری و کنترل ان1387
11بررسی رسوب نهشته شده در محدوده پل سفید و پل نادری به وسیله شبیه سازی فیزیکی، هیدرولیکی رودخانه کارون در محدوده شهری اهواز1396
12بررسی و ردیابی مسیرهای مدفون رودخانه کارون جهت بهره برداری منابع اب زیرزمینی (حد فاصل شوشتر تادارخوین)1393
13بررسی ازمایشگاهی تاثیر شیب ساحل رودخانه بر رسوب ورودی ابگیر های جانبی1389
14بررسی روند انتقال بار کف در رودخانه فصلی ناشی از سیلاب ناگهانی1388
15شبیه سازی عددی غللظت رسوب حد فاصل سد های دز و تنظیمی دزفول در شرایط فلاشینگ سد دز1392
16براوردغلظت مواد معلق با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال1386
17ارزیابی آسیب پذیری آبخوان های آبرفتی وکنگلومرایی شمال غرب بهبهان وپیشنهاد روشهای تغذیه ای مصنوعی مناسب باکمکGIS1394
18بررسی نقش عوامل ساختاری بر ابدهی و کیفیت اب چشمه ها و چاه های سازند سخت (کارستی) تاقدیس های پیون ، کمردراز،شاویش و تنوش1394
19پیش بینی و ارزیابی وضعیت اب های زیر زمینی دشت گتوند و عقیلی در اثر انجام سناریوهای مختلف مدیریت منابع اب1393
20بررسی اثرات میدانهای هیدرو کربنی بر روی کیفیت اب چشمه های همجوار در منطقه مسجد سلیمان1389
21بررسی نقش سازند گچساران درکاهش کیفی مخزن سد جره وبهبهان1394
22بررسی احداث سدکرخه برریخت شناسی پایین دست سدکرخه1394
23بررسی اثرمشترک شیب کف ودبی جریان غلیظ برروی کشش آب به جریان غلیظ1390
24بررسی غلظت رسوب درراس جریانهای غلیظ1389
25بررسی تاثیر زاویه همگرایی بر طول اختلاط در جت‌های مستغرق با استفاده از مدل فیزیکی و ریاضی1389
26بهینه سازی تعداد پلکان در سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل های فیزیکی1388
27بررسی اثر ارتفاع مانع بر رسوبگذاری مخزن در جریان غلیظ1388
28بررسی و مطالعه غوطه وری در مخازن و تعیین رابطه ای جهت محاسبه موقعیت و ارتفاع و اختلاط در نقطه غوطه وری1387
29بررسی تاثیر کمی و کیفی سد کرخه بر سفره آبدار دشت سرخه ( اوان)1387
30پیش بینی دبی ورودی وسطح آب مخزن سد دز با استفاده از سیستم های فازی و شبکه های عصبی مصنوعی1386

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه شهید چمران اهواز

تاکنون 58 کنفرانس توسط دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

آمار سالانه دانشگاه شهید چمران اهواز

نمودار انتشار سالانه مقالات

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز تاکنون با 9,373 پژوهشگر از 425 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 11,993 مقاله نویسنده اول
  • 12,504 مقاله نویسنده دوم
  • 7,837 مقاله نویسنده سوم
  • 2,621 مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازدانشگاه شهید چمران اهواز در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,437,401 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
Support