ارزیابی اثر چگالی انرژی لیزر در فرایند ذوب گزینشی با لیزر بر چگالی نسبی، عیوب و سختی سوپرآلیاژ پایه نیکل هستلوی ایکس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAMMT02_038

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1401

Abstract:

امروزه تولید قطعات صنعتی از جنس سوپرآلیاژها و فلزاتی که دارای سختی بالا و همچنین ماده اولیه گران قیمت هستند به . دورریز ماده اولیه سایش ابزار و ناتوانی در تولید هندسه های پیچیده با روشهای ماشین کاری سنتی و مدرن از جمله مسائل مهم در صنعت بشمار میرود فرایند ذوب گزینشی با لیزر از زیرشاخه های فناوری ساخت افزودنی میباشد که با تولید لایه لایه قطعات، امکان ایجاد هندسه های پیچیده از مواد پرکاربرد در صنعت را فراهم میسازد از جمله سوپرآلیاژهای مهم در صنعت هوافضا و توربینهای گازی میتوان به سوپرآلیاژ هستلوی ایکس اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش تولید قطعاتی از جنس سوپرآلیاژ هستلوی ایکس به روش ذوب گزینشی با لیزر با عیوب کمینه و چگالی نسبی بالا .است به همین منظور سه نمونه در محدوده چگالی انرژی لیزر ۵۰ تا ۹۰ ژول بر میلیمتر مکعب ساخته شد تصاویر نمونههای ساخته شده پس از آماده سازی سطوح جانبی یکپارچه سازی و چگالی نسبی هر نمونه به روش آنالیز تصویر محاسبه گشت بررسی نشان داد که نمونه با چگالی انرژی حجمی ۹۰ ژول بر میلی متر مکعب دارای درصد کمترین عیوب بالاترین سختی و چگالی نسبی بالای ۹۹درصد است

Keywords:

Authors

عرفان ادیبی

دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان

علی مالکی

دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان

احمد کرمانپور

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان

احسان فروزمهر

دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان

محسن بدرسمای

دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان