بررسی اثر مدل های SGS بر دقت محاسبات ایروآکوستیکی در روش شبیه سازی گردابه های بزرگ

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IWEC08_046

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

Abstract:

آلودگی صوتی توربین های بادی مانعی برای پذیرش عمومی آنها است و برای رعایت استانداردهای زیست محیطی، آلودگی صوتی آنها بایستی شناسایی و کنترل شود. در این مقاله به بررسی تاثیر مدل های زیرشبکه در روش شبیه سازی گردابه های بزرگ بر محاسبه شدت صوت ایرودینامیک پرداخته شده است. بدین منظور از پنج نوع مدل زیرشبکه مختلف استفاده شده است. قبل از اعتبارسنجی آکوستیکی، همگرایی آماری روش های محاسباتی با استفاده از ضرایب آیرودینامیکی برآ، پسا و فشار مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج بدست آمده، مدل WMLES S-Omega بعلت ناپایداری ایرودینامیکی کنار گذاشته شده است. نتایج بدست آمده برای دیگر مدل ها، با استفاده از داده های تجربی برای ایرفویل سه بعدی ناکا-۰۰۱۲ اعتبارسنجی شده اند. در بین این روش ها مدل WALE و پس از آن KET و WMMLES سطح فشار صوت را از نظر مقدار و روند تغییرات بهتر از دیگر مدل ها نزدیک به داده های تجربی پیش بینی نموده اند. در مطالعه گردابه در میدان جریان مشاهده شد تاخیر در پیش بینی جدایش، و مقیاس طولی گردابه های نزدیک به سطح ایرفویل مهم ترین عامل تغییر الگوی جریان بوده است. این مساله می تواند بیانگر کیفیت محاسبه تنش رینولدز و انتقال انرژی جنبشی از شبکه به زیر شبکه در این مدل ها باشد.

Keywords:

ایروآکوستیک , شبیه سازی گردابه های بزرگ , مقیاس زیر شبکه

Authors

حمیدرضا کاویانی

استادیار،گروه مهندسی مکانیک،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر، ایران

احسان بشتالم

کارشناسی، گروه مهندسی مکانیک،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر، ایران