ارزیابی روش های حل معادلات تعادل استاتیکی با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی هندسی و مصالح اعضا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCAME05_004

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

Abstract:

در این مقاله، روش های تحلیل استاتیکی غیرخطی به منظور ارزیابی توانایی روش های مختلف در پیشبینی رفتارغیرخطی هندسی اعضا در خرپاهای صفحه ای و فضایی بررسی میشوند. بدین منظور، در ابتدا روش های تحلیل معادلات تعادل استاتیکی تشریح شده و سپس دو روش طول کمان و نیوتن-رافسون به عنوان دو روش که به کرات مورداستفاده قرار می گیرد انتخاب و توانایی آنان بررسی میشود. نتایج نشان میدهد که روش طول کمان رفتارالاستیک و غیر الاستیک اعضا را بعد از نقطه ی حدی و بازگشتی نیز میتواند پیشبینی نماید درحالی که روش نیوتن-رافسون صرفا رفتار را تا نقطه ی حدی میتواند پیشبینی نماید. همچنین در نظر گرفتن رفتار غیر الاستیکپس کمانشی سبب کاهش نیروی داخلی اعضای خرپا شده است.

Authors

سبحان رستمی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

رضا کامگار

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران