پاسخ دینامیکی تیر ضخامت متغیر با خیزنسبتا زیاد، تحت بار دینامیکی عرضی به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 248

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCAME05_011

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1401

Abstract:

در این مقاله، معادلات حاکم بر تیر مرتعش با خیز نسبتا زیاد و ضخامت متغیر با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول استخراج شده‌ است. تیر از ماده همگن و ایزوتروپیک ساخته‌شده‌است که تحت بار محوری و عرضی قرار گرفته است. سینماتیک مساله بر اساس رابطه کرنش جابجایی فنکارمن بوده و قانون هوک به عنوان معادله ساختاری استفاده می‌شود. معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم بر ارتعاشات محوری و عرضی تیر، شامل چهار معادله کوپل غیرخطی با ضرایب متغیر است که با روش گالرکین و تکنیک اغتشاشات، پاسخ آن تعیین شده است. با مطالعه پارامتری تاثیر توابع ضخامت متفاوت مانند توابع خطی، چندجمله‌ای و مثلثاتی بر روی نتایج مورد بررسی قرار گرفته است.

Keywords:

Authors

فاطمه سوهانی

دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود