مدیریت ذینفعان پروژه

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 8,752

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC01_054

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1385

Abstract:

علائق و منافع افراد حقیقی و حقوقی متعددی بنا به دلایل متفاوتی از اجرای یک پروژه متأثر شود و بالتبع سعی در تأثیرگذاری بر سرنوشت پروژه و بعضأ شکست آن دارند . مدیریت علائق، منافع، دیدگاهها و نقطه نظرات ذینفعان پروژه به سمتی که بیشترین تسهیل را در راستای موفقیت پروژه و کمترین ممانعت را بر سر راه اجرای آن ایجاد نماید در ادبیات مدیریت پروژه فرایند مدیریت ذینفعان پروژه نامیده و از وظائف مدیر پروژه می شمارند . این مقاله با هدف بازنمودن این مبحث در کشور به مطالعه ادبیات مدیریت ذینفعان پروژه به منظور ارائه چارچوب تئوریکی برای مدیریت ذینفعان می پردازد . این چارچوب تئوریک می تواند مبنایی برای مدیریت ذینفعان و همچنین ارزیابی چگونگی اجرای آن در طرح های عمرانی کشور باشد که نوعأ با ارگانهای متعدد و افراد مختلف مواجه هستند باشند

Authors

اصغر قربانی

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران

سعید رنجبران

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس

محمدحسین صبحیه

استادیار و مدیر گروه رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس و معاو