مساله مکان یابی هاب با قابلیت اطمینان و محدودیت های سرمایه احداث و تعداد هاب و تحلیلحساسیت آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

COPSS02_087

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

Abstract:

محیط به شدت رقابتی کسب وکار امروز، که با خصوصیاتی چون انتظارات بالای مشتری برای دریافتمحصولات سالم و حداقل زمان های انتظار شناخته می شود، شرکت ها را ملزم به تلاش برای تبدیلمحدودیت ها به فرصت های کسب مزیت های رقابتی از طریق بهینه کردن فرآیندهای کسب وکارشانساخته است. در نتیجه انتخاب سیستم حمل و نقل نقش کلیدی در کارایی و اثربخشی سازمان ها ایفامی نماید. یکی از عوامل تاثیرگذار در رضایت مشتری، قابلیت اطمینان سیستم حمل و نقل است. پژوهشحاضر با هدف ارائه ی یک مدل مکان یابی هاب با درنظرگرفتن دو هدف کاهش هزینه ها و افزایش قابلیتاطمینان با محدودیت های تعداد هاب و سرمایه احداث ارائه شد هاست. برای ارزیابی صحت مدل و نیزرابطه ی بین اهداف، مدل مربوطه در محیط نرم افزار گمز کدنویسی شده و با تغییر پارامترها، نتایج آنمورد بررسی قرارگرفته و تحلیل حساسیت انجام شده است

Authors

حسین تر کی نژادایرانی

کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه تبریز

محمد ناموررضایی

کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه ارومیه

رضا بابازاده

دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ارومیه