تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 131

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARIDSE-7-2_005

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1401

Abstract:

تعیین خواص مختلف سیب­های تولیدی درکشور جهت استفاده در طراحی ماشین­های برداشت، فرآوری و حمل و نقل و بهبود خطوط فرآوری در راستای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت  ضروری است.  در این تحقیق با انجام آزمون نفوذسنجی و آزمون فشارتک محوری بر روی سه رقم سیب صادراتی به نام­های گلدن دلیشز، رد دلیشز و گرانی اسمیت، مقادیر ضریب الاستیسیته ظاهری، نیروی نفوذ و انرژی نفوذ، تنش گسیختگی، کرنش گسیختگی، انرژی گسیختگی و چقرمگی تعیین شدند.   در آزمون نفوذسنجی برای ارقام گلدن دلیشز، رد دلیشز و گرانی اسمیت به ترتیب، مقدار ضریب الاستیسیته ظاهری برابر با ۵۵۴/۰ ، ۷۰۲/۰ و۹۷۶/۰ مگاپاسکال، مقدار نیروی نفوذ برابر با ۷۶۳/۱۴، ۶۹۸/۱۸ و ۰۰۲/۲۶ نیوتن و مقدار انرژی نفوذ برابر با ۷۹۶/۲۸، ۷۵۸/۴۳  و ۲۳۱/۵۸ میلی ژول به دست آمد.  در آزمون فشارتک محوری  برای سیب­های گلدن دلیشز، رد دلیشز و گرانی  اسمیت به ترتیب مقدار ضریب الاستیسیته ظاهری برابر با ۴۴۶/۱، ۷۷۳/۱ و۸۴۲/۲ مگاپاسکال، تنش گسیختگی برابر با ۱۷۷/۰، ۱۲۳/۰ و ۲۴۷/۰ مگاپاسکال، کرنش گسیختگی برابر با ۵۲۶/۱۱، ۹۳۷/۶ و ۰۲۳/۹ درصد، انرژی گسیختگی برابر با ۳۶۳/۱۰، ۱۴۳/۵ و ۲۳۸/۱۲ میلی ژول و مقدار چقرمگی برابر با ۰۰۹/۰ ، ۰۰۴/۰ و ۰۱۰/۰ میلی ژول بر میلی­متر مکعب به دست آمد.  نتایج تجزیه واریانس مقادیر خواص مکانیکی برای آزمون­های نفوذسنجی و فشار تک محوری نشان داد که در هر دو آزمون تاثیر رقم بر میانگین تمامی پارامترها در سطح یک درصد معنی­دار بود.  در حالیکه تاثیر موقعیت و اثر متقابل رقم در موقعیت معنی­دار نبود. 

Keywords:

آزمون نفوذسنجی , آزمون فشار تک محوری , خواص مکانیکی , سیب

Authors

حسن مسعودی

دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سید احمد طباطبائی فر

دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

علی محمد برقعی

استادگروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده مهندسی بیوسیستم کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

محمدعلی شاه بیک

استادیار پژوهشی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abbott, J. A. and Lu, R. ۱۹۹۶. Anisotropic mechanical properties ...
 • Anon. ۱۹۹۸. Compression tests of food materials of convex shape. ...
 • Arnold, P. C. and Mohsenin, N. N. ۱۹۷۱. Proposed techniques ...
 • Bajema, R. W., Baritelle, A. L. Hyde, G. M. and ...
 • Bajema, R. W., Hyde, G. M. and Peterson, K. ۱۹۹۸. ...
 • Baritelle, A. L. Hyde, G. M. and Varith, J. ۲۰۰۰. ...
 • Chappell, T. W. and Hamann, D. D. ۱۹۶۸. Poisson’s ratio ...
 • Fletcher, S. W. ۱۹۶۵. Mechanical behavior of processed apples. Trans. ...
 • Fletcher, S. W., Mohsenin, N. N., Hammerle, J. R. and ...
 • Fridley, R. B. and Adrian, P. A. ۱۹۶۸. Mechanical properties ...
 • Garcia, J. L., Ruiz-Altisent, M. and Barreiro, P. ۱۹۹۵. Factors ...
 • Mohsenin, N. N. ۱۹۷۲. Mechanical properties of fruits and vegetables, ...
 • Mohsenin, N. N. ۱۹۸۶. Physical Properties of Plant and Animal ...
 • Mohsenin, N. N., Cooper, H. E. and Tukey, L. D. ...
 • Mohsenin, N. N., Goehligh, H. and Tukey, L. D. ۱۹۶۲. ...
 • Sharifnasab, H. and Rajabipour, A. ۱۹۹۶. Leaf area detection software. ...
 • Stroshine, R. and Hamann, D. ۱۹۹۴. Physical Properties of Agricultural ...
 • نمایش کامل مراجع