مطالعه عملکردی موتور استرلینگ هیبریدی هلیم- هوا تحت تاثیر پارامترهای دما، فشار، سرعت دورانی و ترکیب سیال عامل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 233

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AEC-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1401

Abstract:

موتور استرلینگ یک موتور برون سوز است که می تواند با انرژی های حرارتی مختلفی مانند انرژی خورشیدی، بیومس، سوخت های فسیلی و غیره کار کند. هدف از این پژوهش بررسی پارامترهای مختلف جهت افزایش عملکرد موتور استرلینگ هیبرید هلیم-هوا است. در این تحقیق، با استفاده از سه مدل ترمودینامیکی هم دما، آدیاباتیک ایده آل و آدیاباتیک غیر ایده آل، برای موتور استرلینگ نوع گاما مدل سازی صورت گرفته است و نتایج حاصل از آن با داده های تجربی مقایسه شده است. پس از تعیین بهترین مدل، تاثیر ترکیب دو گاز هوا و هلیم در درصدهای مختلف، سرعت، دما و فشار مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از نرم افزار مینی تب و روش رگرسیون به تحلیل حساسیت این پارامترها پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نشان داد با افزایش درصد هلیم حدودا ۳۵ درصد، توان افزایش یافته و سپس با میزان افزایش درصد هلیم از ۳۵ تا ۷۵ درصد، توان ثابت است و از ۷۵ درصد به بالاتر دوباره توان شروع به افزایش می یابد در مجموع با افزایش درصد هلیم از صفر تا ۱۰۰ درصد توان ۴۲ درصد افزایش خواهد یافت. هچنین مشخص شد که با افزایش درصد هلیم از صفر تا ۱۰۰ درصد بازدهی ۹۵ درصد افزایش خواهد یافت و با افزایش درصد هلیم از ۰ تا ۱۰۰ درصد اتلاف حرارتی به مقدار ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت.

Authors

بهرام وزیری

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

محمد آزادی

دانشگاه سمنان

مجتبی بیگلری

دانشگاه سمنان

سید نوید مدنی

شرکت ایپکو