ارزیابی اثر هسپرتین بر فاکتورهای التهابی IL-۶ و TNF- در اوتیسم با ابزار زیست داده ورزی داکینگ مولکولی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC03_038

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401

Abstract:

اوتیسم یک بیماری سیستم عصبی مرکزی است که تظاهرات آن شامل شکاف اتباطی، الگوهای رفتاری تکراری و علایق محدود، بیش فعالی و اختلالات حسی است. چندین مطالعه نشان داده است که سیتوکین ها نقش تعدیل کننده مهمی در تمایز عصبی و شکل پذیری در سیستم عصبی مرکزی سالم دارند. بیان سیتوکین در بافت مغز بیماران مبتلا به ASD شناسایی شده است. اینترلوکین-(IL-۶) ۶و فاکتور نکروز تومور-α ( (TNF-α سیتوکین های پیش التهابی هستند که القا و تنظیم غیرقابل جایگزینی التهاب را دارند. هسپرتین (HST)یک فلاونوئید طبیعی است که بیان IL-۶ و TNF-α را در بیماری اوتیسم کاهش می دهد. در این پژوهش برهمکنش هسپرتین با این دو پروتئین التهابی به وسیله داکینگ مولکولی بررسی شد. نتایج نشان داد هسپرتین با انرژی -۶,۶ و -۷,۷ به این دو پروتئین متصل می شود، ازین رو هسپرتین می تواند کاندید مناسبی برای مهار التهاب در بیماری اوتیسم باشد.

Authors

سمیرا ساسان

گروه فناوری های نوین، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ایران.

الهام فریدونی

گروه فناوری های نوین، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ایران.

نگار عبدالله زاده

گروه فناوری های نوین، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ایران.

ابوالفضل حسن رمضانی عباس آباد

گروه فناوری های نوین، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ایران.

طاهره رضازاده

گروه فناوری های نوین، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ایران.

جواد امینی

گروه فناوری های نوین، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ایران.