بررسی حسابداری شهرداری وگزارشگری مالی شهرداری ها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 318

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA18_100

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1401

Abstract:

نظارت بر نحوه حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها که به عنوان یکی از مهمترین نهادهای عمومی غیردولتی کشور شناخته می شوند، از اهمیت بسزایی برخوردار است و اخیرا اقدامات مناسبی نیز در این زمینه صورت پذیرفته است. با وجود این، دوره زمانی اجرای قانون ششم در شرایطی به پایان می رسد که هنوز اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی توسط شهرداری ها که منابع خود را بطور مستقیم و غیرمستقیم از شهروندان دریافت می دارند، با چالش های جدی مواجه شده است. در این مقاله سعی شده مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب درشهرداری ها و ارتباط آن با سامانه های مالی استفاده کنندگان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها، خصوصیات، محسنات و کاربرد حسابداری شهرداریها اصول و موازین حسابداری شهرداری اصول حسابداری در شهرداریها و مفهوم بودجه بررسی گردید. هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی، بررسی کفایت و قابلیت شاخصهای موجود و همچنین ارزیابی قابلیتهای سیستم حسابداری جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی شهرداری ها است. بنابراین، سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری ها قادر به تامین اطلاعات مالی مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد مالی میباشد.

Authors

الهام کشاورزی

معاون مالی و اقتصادی، شهرداری منطقه ۵ شیراز

سارا شریفی

کارشناس درآمد، شهرداری شیراز