سیستم حفاظت هوشمند مبتنی بر عامل

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCNIEE07_160

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1401

Abstract:

اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه توزیع انرژی الکتریکی با توجه به ضریب نفوذ و محل قرار گیری منابع تولید پراکنده می تواند منجر به تغییر سطح جریان خطای اتصال کوتاه شبکه شود.با توجه به اینکه تنظیمات حفاظتی یک رله جریان زیاد عامل کلیدی در عملکرد صحیح آن می باشد، لازم است تا در زمان وقوع رویداد در شبکه، بر روی این تنظیمات بازنگری صورت گیرد. بر این اساس شبکه و سیستم حفاظتی با یک نگرانی جدی در برابر این دسته از تغییرات مواجه می شود.

Authors

صفا محمد یهیوی الرماحی

دانشکده فنی مهندسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

بهادر فانی

دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران