روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی عادات زندگی برای افراد سالمند

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 181

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRRS-11-1_005

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1401

Abstract:

مقدمه: مشارکت اجتماعی ویژگی اصلی سالمندی موفق و سالم و هدف نهایی مداخلات در حوزه سلامت می باشد. این مطالعه به منظور ترجمه و تعیین پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی عادات زندگی (Life Habits) (فرم کوتاه)، در راستای اندازه گیری مشارکت اجتماعی سالمندان طراحی شد.مواد و روش ها: پس از کسب اجازه از نویسنده بر اساس روش Forward-Backward این پرسشنامه ترجمه شد و سپس روایی و پایایی آن در جمعیت ۱۵۰ نفری از سالمندان شهر تهران (سن ۶۰ سال و بالاتر)، مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از نظر روایی صوری، روایی محتوایی (روش لاوشه) و پایایی آزمون-بازآزمون (تکرار پذیری به فاصله ۲ هفته) مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: روایی صوری و محتوایی [۸۸/۰ = CVI (Content validity index)] پرسشنامه براساس نظر متخصصین و سالمندان تایید شد. میزان پایایی آزمون – باز آزمون ۹۸/۰ [۹۵/۰ = ICC (Intraclass correlation coefficient)] به دست آمد.نتیجه‎گیری: مجموعه نتایج به دست آمده نشان می دهد که گونه فارسی پرسشنامه ارزیابی عادات زندگی از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است. بنابراین پس از اجرای روایی سازه می تواند به عنوان ابزار بالینی و تحقیقاتی برای بررسی مشارکت اجتماعی سالمندان بکار رود.

Authors

نسیبه نوری ممینی

Lecturer, Musculoskeletal Rehabilitation Research Center AND Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

زهرا مصلی نژاد

Assistant Professor, Department of Physiotherapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

مهدی رصافیانی

Associate Professor, Paediatric Neurorehabilitation Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

سارا افشار

PhD Student, Department of Occupational Therapy, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

عنایت اله بخشی

Assistant Professor, Department of Biostistics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

غلامرضا ستوده

PhD Candidate, Department of Health Sciences, Mid Sweden University, Sweden AND Researcher, Trauma Research Centre, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

رباب صحاف

Assistant Professor, Iranian Research on Aging University AND Department of Gerontology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran