اثر بارگذاری زوهنگام بر مقاومت فشاری و دوام بتن حاوی مواد پوزولانی والیاف فولادی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 362

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEAM01_140

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1401

Abstract:

بارگذاری در حین ساخت از مهمترین مراحل بارگذاری سازه های بتنی است. این در حالی است که بتن هنوز به مقاومت فشاری نهایی خود نرسیده است برداشتن زودهنگام قالبها و یا اعمال بارهای زنده ای پیش بینی نشده که از عملیات ساخت ناشی میشود سبب خسارات و آسیب بر مقاومت فشاری نهایی بتن شوند در این صورت بارگذاری اولیه میتواند مشخصات مکانیکی بتن را تغییر دهد همچنین کاهش زمان اجرای سازه یکی از اهداف روشهای نوین ساخت و ساز است بنابراین در روزهای ابتدایی اجرای بتن ممکن است بارهایی بر روی سازه وارد شود و روند رشد مقاومت سازه را تحت تاثیر قرار دهد. اگر این بارها به مقاومت نهایی بتن نزدیک باشند ترک خوردگی و کاهش مقاومت بتن را به دنبال خواهد داشت هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر بارگذاری زودهنگام در مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن حاوی و فاقد متاکائولین و الیاف فولادی با درصدهای مختلف میباشد. بدین منظور بتن حاوری و بدون متاکائولین و الیاف فولادی در زمان ۲۴ و ۴۸ و ۷۲ ساعت پیش بارگذاری در حد ۶۰، ۷۵ و ۹۰ درصد مقاومت فشاری خود در آن سنین تحت آسیب قرار میگیرند و پس از عمل آوری مقاومت فشاری ۲۸ روزه آن ها اندازه گیری می.شود مطابق با نتایج امکان بازیابی مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونه های آسیب دیده نسبت به نمونه های سالم وجود ندارد بیشترین آسیب و کاهش مقاومت فشاری در زمان و میزان پیش بارگذاری ۲۴ ساعته و درصد مقاومت نهایی رخ داده است و با افزایش درصد الیاف فولادی به ۱٫۵ درصد کاهش مقاومت فشاری کاهش یافته است. همچنین نمونه های حاوی متاکائولین درصد جذب آب کمتری نسبت به نمونه های فاقد متاکائولین دارد.

Keywords:

بارگذاری زودهنگام -مقاومت فشاری -دوام بتن -مواد پوزولانی- الیاف فولادی

Authors

مرتضی فرهمند

دانشجویی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشکده فنی دانشگاه گیلان

ملک محمد رنجبر

دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان