بررسی عشق سعدی براساس نظریه رواندرمانگری اگزیستانسیال اروین یالوم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JLLR-20-39_001

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1401

Abstract:

گسترش چشمگیر مدلها و شبکههای ارتباطی؛ همچنین تنوع نیازهای زیستی و فرهنگی باعث از بینرفتن مرزهای قراردادی رشتهها و علوم بهویژه علومانسانی شدهاست. امروزه باتوجه به افزایش مشکلات روانی و بالارفتن آمار خودکشی، بشر نیازمند روشهایی است، تا با استفاده از آن بتواند گنجایش روانی افراد را بالاببرد. بنابراین برای کمک به نظریهسازی در رشتههایی چون رواندرمانی نیاز به بهرهمندی از علومی نظیر ادبیات هستیم؛ زیرا رواندرمانی مبتنی بر ادبیات بهعلت وجود آموزههای تعلیمی، اخلاقی و دینی، میتواند خدمات شایستهای به رواندرمانگری کند. سعدی متفکر بزرگی که بهخاطر بیان، حکمت اخلاقی و مشرب فلسفی خود شهرت جهانی پیداکردهاست، در آثار خود به بیان ارتباط و معنای واقعی عشقورزی پرداختهاست. در پژوهش حاضر با روشهای توصیفی-تحلیلی، مبتنی بر مطالعات میانرشتهای به بررسی عشق در افکار سعدی با رویکرد رواندرمانگری اگزیستانسیال یالوم پرداختهشدهاست. هدف اصلی پژوهش پاسخ به این سوال است که سعدی و یالوم چگونه به انسانها کمکمیکنند، تا از طریق عشق و ارتباط با دیگری، با تنهایی اگزیستانسیال خود در زندگی کنار بیایند یا خود را از آن برهانند؟ یافتههای پژوهش نشانمیدهد، باوجود تفاوت فرهنگی و بعد زمانی-مکانی، هر دو اندیشمند با زبان و شیوهای تقریبا یکسان به بیان برقراری ارتباط با دیگری از طریق «عشق عاری از نیاز» پرداختهاند.

Authors

لیلا آذرنیوار

دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل.ایران

شکراله پورالخاص

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل.ایران

احمدرضا کیانی

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل.ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • امیری، مهسا، علیزمانی، عباس،۱۳۹۷، بررسی تنهایی اگزیستانسیال در دنیای مدرن ...
  • انصاریلاری، محمدابراهیم، ۱۳۸۳، عشق سعدی، دفترهفتم سعدیشناسی، گردآوری کوروش کمالیسروستانی، ...
  • انوری، حسن،۱۳۷۹، گزیده غزلیات سعدی،تهران:قطره ...
  • تابانفرد،عباس، رسمی، سکینه، ۱۳۹۹، تحلیل هیجان مثبت عرفانی در مثنوی ...
  • جاسلسن،روتلن،۱۳۹۳، اروین د.یالوم، ترجمه سپیده حبیب، تهران: دانژه ...
  • دشتی، علی،۱۳۵۴، قلمرو سعدی، تهران: امیرکبیر ...
  • دهخدا، علیاکبر،۱۳۷۷، لغتنامه، جلد۱، چاپدوم، تهران:دانشگاه تهران ...
  • زرینکوب،عبدالحسین، ۱۳۷۸، حدیث خوش سعدی (درباره زندگی و اندیشه سعدی)، ...
  • رزمجو، حسین، ذکر جمیل سعدی،۱۳۶۴، (مجموعه مقالات و اشعار به ...
  • سعدی، مصلحالدین، ۱۳۸۴، تصحیح و توضیح گلستان سعدی، چاپهفتم، تهران: ...
  • فرانکل، ویکتور، ۱۳۹۸، انسان در جستجوی معنا،ترجمه نهضت صالحیان و ...
  • فروغی، محمدعلی، ۱۳۸۵، کلیات سعدی، تهران: هرمس ...
  • کاتوزیان، محمدعلی، ۱۳۸۵، سعدی شاعر عشق و زندگی، تهران: مرکز ...
  • می، رولو، ۱۳۹۳، عشق و اراده، ترجمه سپیده حبیب، تهران: ...
  • نظری، نجمه، کمالی، راهله،۱۳۹۴، عشق از دیدگاه سعدی و اریک ...
  • یالوم، ارویندیوید، ۱۳۸۸، دژخیم عشق، ترجمه مهشید یاسایی، تهران: آزمون ...
  • یالوم، ارویندیوید، ۱۳۸۹(۱)، هنردرمان: نامهای سرگشاده به نسل جدید، ترجمه ...
  • یالوم، ارویندیوید،۱۳۸۹(۲)، مامان و معنای زندگی(داستانهای رواندرمانی)، ترجمه سپیده حبیب،تهران: ...
  • یالوم، ارویندیوید،۱۳۹۰، رواندرمانی اگزیستانسیال، ترجمه سپیده حبیب، تهران: نی ...
  • یالوم، ارویندیوید،۱۳۹۲، مساله اسپینوزا، ترجمه زهراحسینیان،محمدرضا فیاضیبردبار، با مقدمه شیما ...
  • یوسفی، غلامحسین، ۱۳۸۳، در آرزوی خوبی و زیبایی(گزیده بوستان سعدی)، ...
  • نمایش کامل مراجع