تاثیر دی اکسید تیتانیوم و نانوسیلیس در کاهش درصد جذب آب المان های بتنی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 189

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CUCONF09_054

تاریخ نمایه سازی: 10 بهمن 1401

Abstract:

خودتمیزشوندگی فوتوکاتالیتیک ، یکی از مهم ترین موارد استفاده از نانو تکنولوژی در صنعت ساختمان است . آلودگی های طبیعی و صنعتی مثل NOx، مونوکسیدکربن ، VOCها، کلروفنولها و آلدهیدهای ناشی از اتومبیل ها و پسابهای صنعتی ، در اثر فوتوکاتالیزر و به کمک کاتالیزر بسیار فعال نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تجزیه می شوند. بتن خودتمیزشونده حاوی دی اکسید تیتانیوم دارای خاصیت افزایش درصد جذب آب همراه می باشد. استفاده از نانوسیلیس به همراه دی اکسید تیتانیوم می تواند این نقص را برطرف نماید. در این مقاله به بررسی تاثیر استفاده از نانوسیلیس و دی اکسید تیتانیوم در درصد جذب آب قطعات پیش ساخته بتنی اکسپوز در نمای معماری سازههای بتنی پرداخته شده است . ۴ طرح با در نظر گرفتن صفر، ۵/۲ و ۵/۳ و ۵ درصد جایگزینی سیمان با ۲TiO مورد آزمایش درصد جذب قرار گرفتند. کاهش ۵.۶% بین طرح اختلاطهای ۱N و ۳N ، تاثیر مثبت ۲TiO در جذب آب را نشان می دهد. افزایش دی اکسید تیتانیوم تا ۵/۳ درصد منجر به کاهش جذب آب در نمونه ها می شود و با افزایش آن به ۵ درصد درصد جذب آب افزایش می یابد و این به دلیل آب دوست بودن دی اکسید تیتانیوم برای درصدهای بیشتر است .

Authors

امیرحسین فولادی نشتا

گروه مهندسی عمران، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

مهدی نژادنادری

گروه مهندسی عمران، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

سیدمحمد موسوی

گروه مهندسی عمران، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران