بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش مقطع ابتدایی از نگاه آموزگاران ابتدایی منطقه رباط کریم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ERCIS01_037

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

Abstract:

با توجه به اینکه نهاد آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای جوامع بشری می باشد که مسئولیت خطیر آموزش و پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان این مرز و بوم را بر عهده دارد و هر گونه نارسایی در این امر عواقب جبران ناپذیری دارد و رفته رفته می تواند جامعه را به سمت انحطاط سوق دهد، مطالعه حاضر به منظور بررسی مسائل و مشکلات موجود در آموزش و پرورش ایران در مقطع ابتدایی می باشد که از دید آموزگاران مقطع ابتدایی شهر جدید پرند انجام شده است . این مطالعه یک مطالعه کیفی است که داده های آن از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. شمار شرکت کنندگان در این پژوهش ۲۰ نفر از آموزگاران مقطع ابتدایی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که مشکلات موجود در حیطه های مختلفی قابل طرح هستند از بودجه و سرانه ای که به هر دانش آموز تعلق می گیرد گرفته تا محتوای کتب درسی و تناسب آن با نیازهای دانش آموزان و همچنین امکانات مدرسه برای بهره گیری از روش های نوین تدریس و به روز رسانی دانش آموزگاران و...همچنین نتایج پژوهش نشان داد که گره مشکلات مربوط به آموزش و پرورش ابتدایی تنها به دست شخص یا اشخاصی خاص باز نمی شود بلکه تمامی عوامل و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت به نحوی از انحا می توانند در کم کردن بار مشکلات موجود دخیل باشند.

Keywords:

مسائل , مشکلات , آموزش و پرورش , مسائل آموزش و پرورش , مشکلات آموزش و پرورش , مقطع ابتدایی

Authors

نویده نامجوفر

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، آموزگار پایه ششم شهرستان رباط کریم، شهر جدید پرند