بررسی مسائل وراهکارهای آموزش وپرورش ابتدایی و متوسطه دوره اول

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ERCIS01_038

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

Abstract:

پژوهش حاضرباهدف بررسی وشناسایی مسائل وراهکارهای آموزش وپرورش دردوره ابتدایی ودوره اول متوسطه انجام شده است.در این مقاله سعی بر آن داریم که با استفاده از روشهای نوین آموزشی راهکارهایی جهت بالا بردن سطح کیفیت آموزش در مدارس ارائه دهیم.روش پژوهش توصیفی-تحلیلی ازنوع کتابخانه ای، وازنظرهدف کاربردی است،آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای اجتماعی می باشد،در واقع،کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بستگی دارد. کیفیت در حال حاضر یکی از محورهای اصلی همه مباحث آموزشی است و ارتقای آن مهمترین وظیفه وزارت آموزش و پرورش است.عوامل موثربرکیفیت آموزشی به طورخلاصه این عوامل می باشد. -۱ عوامل محیطی، -۲ویژگی های معلم، -۳امکانات و تجهیزات، -۴مدیر مدرسه، -۵ویژگی های دانش آموز، -۶روابط انسانی -۷خانواده، -۸اهداف آموزشی و محتوای تدریس -۹منابع، -۱۰روش تدریس. شناسایی مولفه های کیفیت که محوری ترین موضوع است با شناسایی این مولفه ها از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، مدیران، دست اندرکاران و برنامهریزان تعلیم و تربیت میتوانند کیفیت مدارس را بسنجند و عوامل مهم را تشخیص و به آنها اولویت بدهند و خط فکری مناسبی را جهت بهبود فعالیتهای مدارس داشته باشند و فعالیتهای مدرسهای را به گونه ای سامان بخشند که کیفیت پایدار تحقق یابد.در نوشتار حاضر راهکارهایی جهت حل مشکلات کنونی نظام آموزشی و ارتقای کیفیت آن ارایه شده است.مشکلات اساسی آموزش و پرورش را می توان در دو گروه کلی -۱) مشکلات بیرونی -۲ مشکلات درونی) طبقه بندی کرد. از جمله مشکلات بیرونی نظام آموزشی می توان به متکی بودن هزینه های تعلیم و تربیت به دولت و افزایش سطح توقعات مردم برای مطالبه آن، پایین بودن حقوق و دستمزد معلمان، کمبود منابع مالی برای ساخت، تجهیز و اداره مدارس و پیچیدگی روشهای جلب مشارکت مردم در امور تعلیم و تربیت اشاره کرد. و در طبقه مشکلات درونی نظام آموزشی می توان به مواردی همچون روشهای فعلی گزینش، جذب، تربیت و نگهداشتن نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش، ناکارآمدی نظام انتخاب مدیران به ویژه در سطح ادارات آموزش و پرورش (اعم از ستادی، استانی و منطقه ای)، عدم پویایی در مدیریت آموزشگاه ها ، ناکارآمدی نظام کنترل، نظارت و ارزشیابی، کم اثربخش بودن برنامه های درسی موجود، پایین بودن سواد علمی معلمان و عدم انگیزه و علاقه آنها برای تدریس فعال در کلاسهای درس، نبودن عشق به آموختن، محبت و روابط انسانی و صمیمی بین کادر مدیریت مدارس، معلمان و دانش آموزان اشاره کرد.نتایج این پژوهش قابل تامل برای دست اندرکاران امر آموزش است.،راهکارهایی جهت حل مشکلات کنونی نظام آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی.

Keywords:

آموزش و پرورش , , راهکارها , دوره ابتدایی ودوره اول متوسطه , کیفیت آموزشی , مسائل.

Authors

معصومه اسدیان

فوق لیسانس،جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی،معاون آموزشی،آموزشگاه عطیه ۲،شهرستان ملارد

مهدی محمدی

لیسانس،آموزش ابتدایی،معاون آموزشی،آموزشگاه شهیدرجایی ۱،شهرستان ملارد.