الگوریتم های بهینه برای مدلهای مکان یابی-p میانه ناخوشایند معکوس صحیح روی شبکه هایدرختی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 188

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS15_019

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1401

Abstract:

در این مقاله مدل مکان یابی-p میانه ناخوشایند معکوس صحیح با p≥۲ روی شبکه درختی مورد مطالعه قرار میگیرد. در این مدل هدف تغییر افزایش یا کاهش طولهای یالی به اندازه ی صحیح با کمترین هزینه کلی با توجه به کرانه ای تغییرات داده شده است به طوری که یک مجموعه از پیش تعیین شده -pعضوی از راس های درخت با توجه به طولهای یالی جدید به مکان P-میانه ناخوشایند درخت تبدیل گردد. الگوریتمهای جواب بهینه صحیح به ترتیب با زمان اجرای شبه چندجمله ای و چند جمله ای برای مدل تحت مطالعه روی شبکه های درختی تحت نرم چبیشف و فاصله همینگ تنگنا ارائه میشود

Authors

سپیده محمدی

گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

بهروز علی زاده

گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

اسماعیل افراشته

گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه عالی دفاع ملی تهران