واکاوی موانع سفر نابینایان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 137

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TLJ-7-14_001

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1401

Abstract:

امروزه گردشگری از حقوق مسلم شهروندی به شمار می رود. بااینحال، گروههایی در جامعه نمیتوانند از این حق مسلم بهسادگی بهره ببرند. سالمندان، افراد ناتوان جسمی و حرکتی، افراد با آسیبها و ضعفهای بینایی یا اختلالات ذهنی از جمله این گروهها هستند که در بهرهمندی از خدمات فعلی گردشگری و سفر با مشکلات بیشماری مواجهاند. در پژوهش پیشرو، موانع گردشگری برای نابینایان بررسی شده اند. واکاوی نیازها و موانع گردشگری و سفر برای این گروه جمعیتی از راه مصاحبه نیمهساختاریافته با ایشان یکی از روشهای متقن برای نیازسنجی و برنامهریزی متناسب با نیازهای ویژه این گروه است. ازاینرو، درباره موانع سفر با نوزده نفر از نابینایان کشور مصاحبه نیمهساختاریافته صورت گرفت. دادهها با روش تحلیل تماتیک و بهوسیله نرمافزار تحلیل دادههای کیفی اطلس تیآی تحلیل شده است. بنابر یافتههای پژوهش، موانع گردشگری نابینایان را میشود در قالب موانع فرهنگی، مالی و اقتصادی، فردی و فیزیکی دستهبندی کرد. همچنین، برای برونرفت از این موانع و تحقق گردشگری در دسترس، لازم است حوزههای فردی، اجتماعی، فیزیکی، فرهنگی و زیرساختی در قالب برنامهای منسجم مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران قرار گیرد.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آهنگران، جعفر، موسوی بازرگان، سیدجلال، نظری و اورکانی، سولماز (۱۳۹۳). ...
 • اسعدی، میرمحمد، باصولی، مهدی، برومندزاد، یاسمین و آقاباقری، فهیمه (۱۳۹۸). ...
 • اصغری، مریم (۱۳۸۸). موانع اشتغال افراد با آسیب بینایی و ...
 • امیدی خانکهدانی، مریم (۱۳۹۴). بررسی قابلیتهای توسعه گردشگری در دسترس ...
 • بهرام پورگیوی، سارا، اللهدادی، مرضیه وامرایی، بابک (۱۳۹۷). بررسی عوامل ...
 • پرنده خوزانی، بهنوش (۱۳۹۳). توسعه گردشگری برای ناتوانان جسمی، نمونه ...
 • پژهان، علی، پیراهری، نیر و روستایی، سجاد (۱۳۹۷). مطالعه دسترسپذیری ...
 • چوپانکاره، وحید و قیصریه، زینب (۱۴۰۰). تدوین الگویی اثربخش برای ...
 • داتیلو، جان (۱۳۹۷). فراغت، درآمدی بر آموزش اوقات فراغت. عباس ...
 • شاطریان، محسن، اشنویی، امیر و گنجیپور، محمود (۱۳۹۵). بررسی مناسبسازی ...
 • شفیعی، زاهد، امیدی خانکهدانی، مریم، ترابی فارسانی، ندا و مرتضوی، ...
 • شفیعی، زاهد، ترابی فارسانی، ندا و پرنده خوزانی، بهنوش (۱۳۹۳). ...
 • فهیمینژاد، علی، حسینیان مهاجر، سیدعسگر، مرسل، باقر و طیبی ثانی، ...
 • کارگری، ملیحه (۱۳۷۰). معلولان و پارک. انتشارات واحد آموزش و ...
 • کروبی، مهدی، ضیائی، محمود، محمودزاده، سیدمجتبی و فکریزاد، نازنین (۱۳۹۹). ...
 • مرادی، فاطمه (۱۳۹۹). بررسی تجارب زمین گردشگری نابینایان در ایران. ...
 • نظری اورکانی، سولماز (۱۳۹۳). تدوین الگوی گردشگری قابل دسترس. پایاننامه ...
 • هاشمی، مائده (۱۴۰۰). محدودیتهای ادراکشده گردشگری توسط معلولان، در پرتو ...
 • Avis, A. H., Card, J. A., & COLE, S. T. ...
 • Bizjiak, B., Knežević, M., & Cvetrežnik, S. (۲۰۱۱). Attitude Change ...
 • Bregha, F. J. (۱۹۸۰). Leisure and freedom re-examined. Recreation and leisure: ...
 • Buhalis, D., & Darcy, S. (Eds.). (۲۰۱۰). Accessible Tourism: Concepts ...
 • Cantero, K. N. G. (۲۰۱۸). Theoretical analysis on the foundations ...
 • Darcy, S., & Dickson, T. J. (۲۰۰۹). A whole-of-life Approach ...
 • Darcy, S., Cameron, B., & Pegg, S. (۲۰۱۰). Accessible tourism ...
 • Mannell, R. C., Kleiber, D. A., Staempfli, M. (۲۰۰۶). Psychology ...
 • Moayedfar, S., & Shahamat, A. (۲۰۲۱). Evaluating of Urban Tourism ...
 • Muloin, S. (۱۹۹۲). Wilderness Access for Persons with a Disability. ...
 • Poria,Y., Reichel, A., & Brandt, Y, (۲۰۰۹). People with Disabilities ...
 • Qiao, G., Xu, J., Ding, L., & Chen, Q. (۲۰۲۲). ...
 • Richards, V., Pritchard, A., & Morgan, N. (۲۰۱۰). (Re) Envisioning ...
 • Tütüncü, O., & Lieberman, L., (۲۰۱۶). Accessibility of Hotels for ...
 • Woodside, A. G., & Etzel, M. J. (۱۹۸۰). Impact of ...
 • نمایش کامل مراجع