خانم zahra Raji

zahra Raji

Researcher ID: (371837)

1
18
2
1
1
2

Journal Papers

Researchs

  • شاخص جهانی سفر مسلمانان (1401)
  • طرح تحلیل وضعیت گردشگری شهر قم با تاکید بر فرصت های درآمد زایی پایدار شهری( رویکرد سند راهبردی-عملیاتی 1400) (1400)

Books

  • کتاب کرونا و صنعت گردشگری (قاف اندیشه) - 1401 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مدیر داخلی نشریه مساله پژوهی سفر (1401-تاکنون)
  • عضو علی البدل هیئت مدیرۀ انجمن توسعۀ زندگی بومی -شوکا- (1400-1402)

Other

  • طراح و نویسنده نماهنگ شهربیدارhttps://telewebion.com/episode/0x6a91e9c
  • طراح و تهیه کنندۀ نماهنگ یک صحن کبوتر https://telewebion.com/episode/0x6d01096
  • سفیر بازی ها/ورزش های بومی محلی
  • طراح و تهیه کنندۀ مستند تلویزیونی آوای فتح (3)- ویژه برنامۀ شکست حصر آبادان