الگوی پارادایمی توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان روستایی با استفاده از تئوری بنیانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 487

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GDIJ-20-69_008

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1401

Abstract:

بکارگیری دانش کارآفرینی اجتماعی برای دگرگونی توسعه جامعه روستایی حیاتی است و می تواند زمینه مناسبی برای توسعه و توانمندسازی زنان در نواحی روستایی محسوب گردد. هدف این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی و ارائه الگوی پارادایمی توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان روستایی در شهرستان ورامین است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی بوده و از بین روش های کیفی مرسوم از روش تئوری بنیانی استفاده شد. شرکت کنندگان شامل ۱۱ نفر از کارشناسان و زنان کارآفرین عضو صندوق اعتبارات خرد روستایی شهرستان ورامین بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روش اصلی گردآوری داده ها استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند بود که تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافت. جهت تحلیل داده ها و پردازش اطلاعات از نرم افزار MAXQDA ۱۲ استفاده شد. روایی داخلی تحقیق با استفاده نقطه نظرات اساتید و مشاهدات طولانی، روایی خارجی از طریق توصیف داده های به دست آمده و پایایی تحقیق با روش مثلث سازی سنجیده شد. نتایج نشان داد مهمترین جنبه تاثیرگذار در کارآفرینی اجتماعی، جنبه فرهنگی اجتماعی می باشد. بعد از آن به ترتیب جنبه روانشناختی، جنبه اقتصادی، جنبه زیست محیطی، جنبه فناوری و جنبه قانونی-سیاسی قرار داشتند.ارتباط عوامل موثر باهمدیگر و توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان در الگوی پارادایمی آورده شد. الگوی پارادایمی شامل مولفه های شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، استراتژی ها و پیامدها برای توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان روستایی ارائه شد.

Authors

ساناز شاهوند

دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

مریم امیدی نجف آبادی

دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

سید جمال فرج اله حسینی

دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احمدی، سنور؛ حسین کوهستانی؛ حسین یادآور؛ حسین شعبانعلی فمی. (۱۳۹۸). ...
 • https://serd.khu.ac.ir/article-۱-۳۲۶۳-fa.html&sw=استراوس، انسلم؛ جولیت کربین (۱۳۹۰). مبانی پژوهش کیفی: فنون و ...
 • https://nashreney.com/آرامش، حامد؛ فاطمه رس؛ سهیلا کشاورز (۱۳۹۹). اثربخشی کارآفرینی اجتماعی ...
 • https://serd.khu.ac.ir/article-۱-۳۶۲۱-fa.htmlحجاریان، احمد؛ احمد تقدیسی؛ حمید برقی (۱۴۰۰). ارائه الگوی پارادایم ...
 • https://jrrp.um.ac.ir/article_۴۰۲۴۱.htmlخسروی پور، بهمن؛ مریم طهماسبی؛ مریم عامری (۱۳۹۹). شناسایی عوامل ...
 • https://serd.khu.ac.ir/article-۱-۳۶۲۹-fa.htmlرادان، فاطمه (۱۳۹۹). تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در ...
 • http://ajcoop.mcls.gov.ir/article_۱۲۵۷۲۷.html?lang=faزارع، رضا؛ محمد صفری دشتکی (۱۳۹۸). طراحی و تبیین مدل ...
 • https://jwdp.ut.ac.ir/article_۷۱۹۲۶.htmlفلاح جلودار، ربیع؛ سیدجمال فرج الله حسینی؛ سید محمود حسینی؛ ...
 • http://rvt.agri-peri.ac.ir/article_۵۹۲۹۲.htmlفلاح، محمدرضا؛ رها پاشایی نیا (۱۳۹۹). زنان کارآفرین و ورود ...
 • http://www.jwss.ir/article_۱۱۹۳۸۷.htmlموحدی، رضا؛ احمد یعقوبی فرانی (۱۳۹۳). تحلیل عوامل موثر بر ...
 • https://jwsps.alzahra.ac.ir/article_۱۴۹۳.htmlReferencesAgarwal, S. U., Lenka, K. Singh, V. Agrawal A. Agrawal, ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۹۵۹۶۵۲۶۲۰۳۳۱۸۰۲Aggarwal, A. K. (۲۰۱۸). Rural entrepreneurship development ecosystem–An emerging paradigm ...
 • https://papers.ssrn.com/sol۳/papers.cfm?abstract_id=۳۱۸۴۱۲۷Amofah, S. (۲۰۲۱). Indigenous Women Social Entrepreneurship; Poverty Alleviation Tool ...
 • https://www.athensjournals.gr/social/۲۰۲۱-۰۲SOC.pdfpage=۷۷Ariffin, A. S., Baqutayan, S. M. S., & Mahdzir, A. ...
 • https://jostip.utm.my/index.php/jostip/article/view/۵۸Bedi, H. S., Yadav, N. (۲۰۱۹). Social entrepreneurship: A conceptual ...
 • https://papers.ssrn.com/sol۳/papers.cfm?abstract_id=۳۵۴۱۹۱۹Bencheva, N., T. Stoeva, V. Terziev, M. Tepavicharova and E. ...
 • https://papers.ssrn.com/sol۳/papers.cfm?abstract_id=۳۱۴۲۸۸۳Bornstein, D., Davis, S. (۲۰۱۰). Social Entrepreneurship: What Everyone Needs ...
 • https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=nujQCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR۹&dq=Bornstein,+D.+and+S.+Davis+(۲۰۱۰).+Social+Entrepreneurship:+What+Everyone+Needs+to+Know%C۲%AE,+Oxford+University+Press.&ots=JolYQki۷۸z&sig=aPnHZVi۴MCO۲۲KNrbc۵g۰_-IKakv=onepage&q&f=falseBorquist, B. R., & de Bruin, A. (۲۰۱۹). Values and ...
 • https://www.emerald.com/insight/content/doi/۱۰.۱۱۰۸/IJGE-۰۸-۲۰۱۸-۰۰۹۳/full/htmlBrush, C. G., Greene, P. G., Welter, F. (۲۰۲۰). The ...
 • https://www.emerald.com/insight/content/doi/۱۰.۱۱۰۸/IJGE-۰۴-۲۰۱۹-۰۰۸۳/full/htmlCharmaz, K., & Bryant, A. (۲۰۱۱). Grounded theory and credibility. ...
 • https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=۷۷wHtzvtYM۰C&oi=fnd&pg=PA۲۹۱&dq=charmaz+bryant+grounded+theory+۲۰۱۰&ots=iIxJLPqOum&sig=J۲lIeU۴ZIr۰iiURxk۴۰D_VFSmf۰v=onepage&q=charmaz%۲۰bryant%۲۰grounded%۲۰theory%۲۰۲۰۱۰&f=falseChell, E. L. J., Spence, F., Perrini, J., Harris, D. ...
 • https://link.springer.com/article/۱۰.۱۰۰۷/s۱۰۵۵۱-۰۱۴-۲۴۳۹-۶Chowdhury, T. Y., Yeasmin, A., & Ahmed, Z. (۲۰۱۸). Perception ...
 • https://link.springer.com/article/۱۰.۱۱۸۶/s۴۰۴۹۷-۰۱۸-۰۱۱۹-۱Dacin, P. A., Dacin, M. T., Matear, M. (۲۰۱۰). Social ...
 • https://journals.aom.org/doi/abs/۱۰.۵۴۶۵/amp.۲۴.۳.۳۷Datta, P. B., Gailey, R. (۲۰۱۲). Empowering women through social ...
 • https://journals.sagepub.com/doi/abs/۱۰.۱۱۱۱/j.۱۵۴۰-۶۵۲۰.۲۰۱۲.۰۰۵۰۵.xDentchev, N., R. Baumgartner, H. Dieleman, L. Jóhannsdóttir, J. Jonker, ...
 • https://espace.curtin.edu.au/bitstream/handle/۲۰.۵۰۰.۱۱۹۳۷/۱۵۴۶۷/۲۳۷۲۵۶.pdf?sequence=۲Doherty, B., Haugh, H., Lyon, a F. (۲۰۱۴). Social enterprises ...
 • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/۱۰.۱۱۱۱/ijmr.۱۲۰۲۸Forouharfar, A., Rowshan, S. A., & Salarzehi, H. (۲۰۱۸). An ...
 • https://link.springer.com/article/۱۰.۱۱۸۶/s۴۰۴۹۷-۰۱۸-۰۰۹۸-۲Haugh, Helen M, and Alka Talwar. ۲۰۱۶. "Linking social entrepreneurship ...
 • https://link.springer.com/article/۱۰.۱۰۰۷/s۱۰۵۵۱-۰۱۴-۲۴۴۹-۴Kelly,D.J.,Brush, C. G., Greene, P. G., & Litovsky, Y. (۲۰۱۱). ...
 • https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=۰%۲C۵&q=kelly+women+entrepreneurship&btnGKhurana, K. REASSESSING DEVELOPMENT: ACHIEVING WOMEN’S ECONOMIC EMPOWERMENT WITH RURAL ...
 • https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=۰%۲C۵&q=REASSESSING+DEVELOPMENT%۳A+ACHIEVING+WOMEN%E۲%۸۰%۹۹S+ECONOMIC++EMPOWERMENT+WITH+RURAL+SOCIAL+ENTREPRENEURSHIP&btnG=Kuckertz, A. Wagner, M. (۲۰۱۰). The influence of sustainability orientation ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۸۸۳۹۰۲۶۰۹۰۰۰۹۶۲Lang, R., & Fink, M. (۲۰۱۹). Rural social entrepreneurship: The ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۷۴۳۰۱۶۷۱۷۳۰۶۰۹۵Mair, J., Marti, I. (۲۰۰۶). Social entrepreneurship research: A source ...
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۱۰۹۰۹۵۱۶۰۵۰۰۰۵۴۴Malarkodi, M., & Ali, D. S. (۲۰۱۸). Women social entrepreneurship ...
 • https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=۰%۲C۵&q=WOMEN+SOCIAL+ENTREPRENEURSHIP+AND++ITS+IMPACT+ON+ENTREPRENEURIAL++PERFORMANCE&btnG=Majumdar, S., & Reji, E. M. (۲۰۲۰). Introduction: Methodological issues ...
 • https://link.springer.com/chapter/۱۰.۱۰۰۷/۹۷۸-۹۸۱-۱۳-۹۷۶۹-۱_۱Mas-Tur, A., Soriano, D. R., Roig-Tierno, N. (۲۰۱۵). Motivational factors ...
 • https://link.springer.com/chapter/۱۰.۱۰۵۷/۹۷۸۱۱۳۷۴۴۴۵۱۶_۳Miller, T. L., Grimes, M. G., McMullen, J. S., Vogus, ...
 • https://journals.aom.org/doi/abs/۱۰.۵۴۶۵/amr.۲۰۱۰.۰۴۵۶Mohammadali, Zrar Mohsin, and Sabir Sadiq Abdulkhaliq. ۲۰۱۹. "Prospects and ...
 • https://www.ijek.org/index.php/IJEK/article/view/۸۹Naderi, N., Khosravi, E., Azadi, H., Karamian, F., Viira, A. ...
 • https://www.tandfonline.com/doi/abs/۱۰.۱۰۸۰/۱۹۴۲۰۶۷۶.۲۰۲۰.۱۷۶۵۴۰۹Nicholls, A., & Cho, A. H. (۲۰۰۶). Social entrepreneurship: The ...
 • https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=۰%۲C۵&q=nicholls+۲۰۰۶+social+entrepreneurship&oq=nicholls+۲۰۰۶+sociaPangriya, R. (۲۰۱۹). Hidden aspects of social entrepreneurs’ life: a ...
 • https://link.springer.com/article/۱۰.۱۱۸۶/s۴۰۴۹۷-۰۱۹-۰۱۹۹-۶Parveen, Shahnaz, Abbottabad Campus, Misbah Faiz, Muhammad Muddassar Khan, Muhammad ...
 • https://gcu.edu.pk/pages/gcupress/pjscp/volumes/No.-۱۲-dr-shahnaz-parveen-۱.pdfSeelos, C., Mair, J. (۲۰۰۵). Entrepreneurs in service of the ...
 • https://www.semanticscholar.org/paper/ENTREPRENEURS-IN-SERVICE-OF-THE-POOR-MODELS-FOR-TO-Seelos-Mair/f۲۲c۰۶۲cb۳۰a۹۱۸۹eb۶ec۹f۲۰۸bd۸۷d۴۹dc۱۲۵d۷Shahvand, S., Omidi Najafabadi, M., & Hosseini, J. F. (۲۰۲۱). ...
 • https://www.tandfonline.com/doi/abs/۱۰.۱۰۸۰/۱۹۴۲۰۶۷۶.۲۰۲۱.۲۰۰۴۲۰۴Sidhu, K., & Kaur, S. (۲۰۰۶). Development of entrepreneurship among ...
 • https://www.tandfonline.com/doi/abs/۱۰.۱۰۸۰/۰۹۷۱۸۹۲۳.۲۰۰۶.۱۱۸۹۲۵۴۳Simmons, L. A., Braun, B., Charnigo, R., Havens, J. R., ...
 • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/۱۰.۱۱۱۱/j.۱۷۴۸-۰۳۶۱.۲۰۰۸.۰۰۱۷۱.xSingh, S., & Estefan, A. (۲۰۱۸). Selecting a grounded theory ...
 • https://journals.sagepub.com/doi/full/۱۰.۱۱۷۷/۲۳۳۳۳۹۳۶۱۸۷۹۹۵۷۱Sullivan Mort, G., Weerawardena,J., Carnegie, K. (۲۰۰۳). Social entrepreneurship: Towards ...
 • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/۱۰.۱۰۰۲/nvsm.۲۰۲Tapsell, P., Woods, c. (۲۰۱۰). Social entrepreneurship and innovation: Self-organization ...
 • https://www.tandfonline.com/doi/abs/۱۰.۱۰۸۰/۰۸۹۸۵۶۲۶.۲۰۱۰.۴۸۸۴۰۳Van Praag, C. M., & Versloot, P. H. (۲۰۰۷). What ...
 • نمایش کامل مراجع