آقای دکتر Seyedjamal Farajolah Hoseini

Dr. Seyedjamal Farajolah Hoseini

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179458)

38
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers