بررسی مروری ارتباط مربیگری در سازمان و تمایل به ترک خدمت کارکنان در شهرداری مشهد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 270

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB11_087

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1401

Abstract:

در جهت ارتباط مربیگری سازمانی و تمایل به ترک خدمت میتوان اذعان داشت هر آنچه که میتواند زمینه ساز ایجاد سرمایه اجتماعی ارزشمند، متعهد و سرمایه مادی و اعتباری بهینه برای سازمان باشد را میتوان از طریق ایفای نقش مربیگری در سازمان فراهم کرد. در واقع رفتار مربی گری یک رفتار اثربخش رهبری است که میتواند بر نتایج عملکرد رفتاری کارکنان تاثیرگذار باشد و به کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان کمک کند. از رویکردهای مهم مدیریتی به منظور افزایش بهره وری و کاهش ترک خدمت کارکنان و نیز ارتقای رضایتمندی افراد در محیط های کاری، رویکرد مربیگری میباشد. تا جایی که صاحبنظران، حفظ و نگهداشت کارکنان با عملکرد بالا، ایجادیک محیط کاری مثبت و افزایش رضایت از کار را از مهمترین نتایج مربیگری در سازمانها دانسته اند. در این مقالهبه بررسی مربیگری در سازمان و تمایل به ترک خدمت کارکنان در شهرداری مشهد پرداخته ایم.

Keywords:

مربیگری در سازمان , تمایل به ترک خدمت کارکنان , شهرداری مشهد

Authors

فرهاد معظمی گودرزی

کارمند شهرداری مشهد

مریم کمالی پور

کارمند شهرداری مشهد

مسعود رنجبرکاریزکی

کارمند شهرداری مشهد

فاطمه مالدار

کارمند شهرداری مشهد