حل مسئله رنگ آمیزی گراف با الگوریتم بهینه سازی فاخته

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 353

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRCC04_005

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

Abstract:

بهینه سازی اهمیت زیادی در بسیاری از شاخه های علوم همچون فیزیک، شیمی و مهندسی دارد. پژوهشگران در اینشاخه ها علاقه دارند تا طرح های بهینه ای برای ایجاد فرآیندهای مختلف به کار برند و میزان تولید محصول را به حداکثربرسانند. الگوریتم های تکاملی مختلف مانند الگوریتم ژنتیک، کلونی زنبور عسل و .. دسته ای از الگوریتم ها می باشد که درحل مسائل بهینه سازی در سال های اخیر رشد و پیشرفت چشمگیری داشته است. الگوریتم بهینه سازی فاخته یک روشبهینه سازی فرااکتشافی است که رویکردی تکاملی در جستجوی راه حل بهینه دارد. این الگوریتم از رفتار جالب توجهگونه هایی از پرنده ی فاخته در پرورش تخم الهام گرفته است . در این مقاله ابتدا روش زندگی فاخته ها و جزییات الگوریتمبهینه سازی فاخته مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به گسسته سازی الگوریتم فاخته و تست آن بر روی مسئله رنگ آمیزیگراف می بردازیم و در نهایت این الگوریتم با الگوریتم های مطرح در این زمینه مقایسه می شود

Keywords:

الگوریتم , الگوریتم بهینه سازی فاخته , فضای گسسته , مسئله رنگ آمیزی گراف

Authors

ناهید دلیری بیرجندی

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند