ارائه مدلی مبتنی بر روش تدریس اکتشافی برای آموزش درس شیمی و مقایسه آن با روش تدریس سخنرانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 135

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHEDU-4-1_001

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش دست­یابی به هدف آموزش هرچه بهتر درس شیمی با ارائه مدلی برای تدریس به روش اکتشافی و مقایسه آن با روش سخنرانی و بررسی نگرش دانش­آموزان نسبت به آموزش درس شیمی می­باشد. ابتدا به اهمیت روش­های گوناگون تدریس و تاثیر هرکدام بر یادگیری دانش آموزان و سپس ارائه ی مدلی مبتنی بر تدریس روش اکتشافی پرداخته شده است. مراحل مختلف تدریس به این مدل را در هرجلسه به­صورت جزء­به­جزء بیان کرده­ و درنهایت پس از تدریس به روش تدریس سخنرانی و اکتشافی در طی چند جلسه، مشخص شد که دانش­آموزان مفاهیمی را که با کاوش و پرس­و­جو یاد می گیرند، بیشتر به خاطر خواهند داشت تا مطالب و محتویاتی را که به روش­های دیگر تدریس می آموزند. با بررسی میانگین نمرات پس آزمون و پیش آزمون دانش­آموزان در گروه تدریس اکتشافی، نتایج حاکی از آن است که اختلاف میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در دو روش تدریس، اختلاف محسوسی دارد. روش اکتشافی با رشد زیاد در یادگیری همراه بود و این نشان می دهد که روش تدریس اکتشافی در میزان یادگیری دانش آموزان نقش اساسی دارد.

Authors

حسین غلامشاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش شیمی، گروه شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

وحید امانی

گروه شیمی، دانشگاه فرهنگیان، تهران