علل و عوامل خیانت و بی وفایی زناشویی در زوج های ایرانی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPECONF06_090

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1402

Abstract:

خیانت پدیده ای دردناک و پیچیده ا ست و م شکلات متعددی از قبیل شوک، سردرگمی، خشم، افسردگی و عزت نفس مخدوش در فرد خیانت دیده را به دنبال دارد. با در نظر داشتن اهمیت خیانت به عنوان رویدادی آسیب زا، هدف از تدوین این تحقیق بررسی ابعاد مختلف خیانت و علل و عوامل بروز آن در زوج های ایرانی است . اطلاعات به روش کتابخانه ای با استفاده از ابزارهایی مانند کتاب ها، مقاله ها، تحقیقات پیشین و اینترنت تهیه و تدوین شده است.در ابتدا به مفهوم شناسی خیانت پرداخته شده و به دنبال آن دیدگاه های نظری، علل و پیامدها مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس مفاهیم و دیدگاه های مطرح شده در این تحقیق، خیانت زناشویی دارای اشکال مختلفی از جمله خیانت عاطفی، جنسی و مجازی بوده و می تواند ناشی از علل و انگیزه های اجتماعی یا روانشناختی و یا زیست شناختی باشد. همچنین پدیده خیانت زناشویی می تواند پیامدهای متعددی در سطوح فردی، اجتماعی و عملکردی به دنبال داشته باشد. درپایان، ضمن بحث و نتیجه گیری، راهکارهایی جهت پیشگیری و درمان ارائه گردید. نتایج برآمده از این تحقیق می تواند راهنما و یاری دهنده مشاوران و متخصصان حوزه خانواده و د ست اندرکاران سلامت جامعه با شد تا به یاری اقشار آ سیب پذیر جامعه و زوجین در معرض خطر بشتابند .

Authors

اسماعیل بیننده

کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت