آقای esmaeil binandeh

esmaeil binandeh

Researcher ID: (372228)

22
2
1

Conference Papers

Books

  • کتاب ایستگاه آخر (خط آخر) - 1402 - Persian
  • کتاب ایمنی هیجانی و تاب آوری در رضایت زناشویی (خط آخر / تهران) - 1401 - Persian

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در تدریس در مدارس (1387-1402)