بررسی نقش و تاثیر ملاحظات اجتماعی بر تعیین محدوده و پلان شبکه آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی ناحیه عمرانی دشت مکسر)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 182

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC06_112

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1402

Abstract:

ایران، بواسطه تغییرات اقلیمی اخیر، کشوری خشک و کم بارش گردیده که این روند منجر به کاهش شدید و چشمگیر منابع آبی موجود شده است. لذا توجه به مصرف صحیح و بهینه منابع آبی موجود در شرایط فعلی امری ضروری و اجتناب ناپذیر قلمداد می-گردد. از این ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی راهکاری پایدار به منظور بهره برداری مناسب همواره مورد نظر برنامه ریزان وسیاست گزاران قرار گرفته است. ساخت شبکه ها و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی همواره با سرمایه گذاری های عظیم اقتصادی همراه بوده است، که انتظار تصمیم گیرندگان کلان کشور از اجرای این گونه طرح ها کاهش مصرف آب و استفاده صحیح از منابع موجود است. بنابراین تعیین و پیشنهاد مناطق اجرایی پروژه می بایست در برگیرنده مسایل و ملاحظات اجتماعی، فنی، اقتصادی و... باشد و با ظرافت خاصی انجام گردد، که ضمن اثربخش بودن سرمایه گزاری انجام شده، عدالت اجتماعی و ارتقا سطوح درآمدی را برای جامعه محلی همراه داشته باشد. از این رو مطالعه حاضر با هدف شاخص سازی و تعیین فاکتورهای اثرگذار با رویکرد مطالعات اجتماعی به منظور تعیین محدوده طرح دشت مکسر می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از شاخص ها و فاکتورهای متناسب با منطقه، امکان تصمیم گیری غیرجانب دارانه و منصفانه را که همواره در برگیرنده عدالت اجتماعی در کنار مسایل فنی و اقتصادی است را برای سیاست گزاران و برنامه ریزان مهیا و ممکن می سازد.

Authors

مسعود حکمت

دکتری توسعه کشاورزی، شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان، ایران، اهواز

محمود حاجیشاه

کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان، ایران، اهواز

راحله موسوی حسب

کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان، ایران، اهواز

محمد منتظران

کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان، ایران، اهواز