6th National Conference on Irrigation and Drainage Networks Management

6th National Conference on Irrigation and Drainage Networks Management روز سه شنبه، 9 اسفند، 1401 لغایت پنجشنبه، 11 اسفند، 1401 توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Ahvaz برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

6th National Conference on Irrigation and Drainage Networks Management

تاریخ برگزاری: 9 اسفند 1401 تا 11 اسفند 1401

مهلت ارسال اصل مقالات: 1 بهمن 1401
Hold place: اهواز
Year: 1401
Document ID: IDNC06

توضیحات کنفرانس

استان خوزستان را می توان مهد شبکه های آبیاری و زهکشی ایران دانست. از طرفی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در سراسر کشور با توجه به شرایط حاد اقلیمی و اثرات محیط زیستی شبکه ها، امری اجتناب ناپدیر است. لذا اولین دوره همایش مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در دانشگاه شهید چمران اهواز با حمایت های سازمان ها و شرکت های ذیربط در سال ۱۳۸۵ برگزار شد. با توجه به استقبال اساتید، محققان و دانشجویان مقرر شد این همایش به صورت دوره ای در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شود.تاکنون پنج دوره از این همایش برگزار شده است.

محورهای همایش:

مطالعات و طراحی شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- نگرش­‌های نوین در روش­‌ها، معیارها و عوامل موثر بر مطالعات و طراحی
- جایگاه و اهمیت مزارع آزمایشی در طراحی شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- بررسی و ارزیابی انواع پوشش­‌ها در زهکشی زیرزمینی

- تناسب اراضی و تعیین اولویت روش های آبیاری و الگوی کشت
- مطالعات رسوب، ژئوتکنیک و سازه‌­های هیدرولیکی در شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- نقش مطالعات محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طراحی شبکه­‌های آبیاری و زهکشی

مسائل و مشکلات اجرایی شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- بهره­‌گیری از تجارب ملی و بین‌المللی ساخت شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- چالش ها و مشکلات تشکل ها و تعاونی های آب بران
- ارزیابی روش EPC در اجرای شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شبکه های آبیاری و زهکشی

اثرات زیست محیطی شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- ارزیابی زیست محیطی شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- روش­‌های پالایش زه­‌آب و استفاده از آن
- جایگاه روش های زهکشی سازگار با محیط زیست در مدیریت جامع و پایدار منابع آب
- مدیریت کنترل و دفع زه‌آب­‌ها
- ارزیابی اثرات زیست محیطی بازچرخانی آب

- نقش و اولویت زهکشی در توسعه پایدار

-آبشویی اراضی و اصلاح خاک­‌ها
- مدیریت شبکه­‌ها در شرایط محدودیت کمی و کیفی آب آبیاری
- نقش سیستم­‌های پایش کمی و کیفی آب و زه­‌آب

- انتقال و کنترل آلاینده ها در شبکه های آبیاری و زهکشی

ارتقاء بهره‌­وری مصرف آب در شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- نقش روش‌های آبیاری در ارتقاء بهره­‌وری مصرف آب

- آبیاری دقیق و نقش آن در ارتقا بهره وری آب شبکه های آبیاری و زهکشی
- روش­‌های کم آبیاری و نقش آن­ها در بهره­‌وری مصرف آب
-ارزیابی سند ملی آب
- اندازه­‌گیری، توزیع و تحویل حجمی آب
- مدیریت مصرف بهینه آب در شبکه­‌ها
- نقش شبکه­‌های فرعی در ارتقاء بهره­‌وری مصرف آب
- نقش تجهیز، نوسازی و یکپارچه­‌سسازی اراضی در ارتقاء بهره‌وری مصرف آب
- روش­‌های ارتقاء راندمان­‌های آبیاری و در شبکه­‌ها

-باز چرخانی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی

- سامانه های جامع ثبت داده ها و پایش عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی


مدیریت و بهره‌برداری از شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- شیوه‌های ارتقاء مدیریت بهره­‌برداری از شبکه­‌ها
- ارزیابی عملکرد سامانه­های اجرا شده
- نقش مشارکت مردمی در بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
- انتقال مدیریت آبیاری به بهره­‌برداران
- مدیریت آب و الگوی کشت در شبکه­‌ها

- آموزش و ترویج بهره برداران در شبکه های آبیاری و زهکشی

-جایگاه الگوی کشت در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

-تعیین مصرف واقعی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
- مدیریت شبکه­‌های آبیاری و زهکشی در شرایط حاد اقلیمی

-نقش مزارع نمایشی و الگویی در بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

- مشکلات و چالش های موجود در شبکه های آبیاری و زهکشی و علاج بخشی آن ها

- نقش مدیریت جوامع محلی در ناپایداری منابع آب در شبکه های آبیاری و زهکشی


مباحث نوین در شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- هوشمندسازی در مدیریت و بهره­‌برداری از شبکه‌ها
- مدل سازی و داده کاوی در شبکه های آبیاری و زهکشی

-استفاده از نانومواد در شبکه های آبیاری و زهکشی

-سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در شبکه های آبیاری و زهکشی

-اقتصاد و حکمرانی آب

-آب مجازی و ردپای آب در شبکه های آبیاری و زهکشی

-شورورزی

-بررسی تاب آوری شبکه های آبیاری و زهکشی در شرایط مختلف اقلیمی

create: 29 November 2022 - view 1362