طراحی جذب کننده ساندویچی سپر جلو خودرو برمبنای بهبود جذب انرژی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 439

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICME19_030

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1402

Abstract:

در تحقیق حاضر، اثر و ترتیب اثرگذاری دو پارامتر چگالی و ضخامت پوسته بر میزان جذب انرژی و ضریب بازگشت جذبکننده سپر جلو خودرو با ساختار ساندویچی حین برخورد سرعت پایین بررسی شده است . روش اجزاء محدود با حل عددی معادلات حاکم بر مسئله های پیچیده همراه با بارگذاری و شرایط مرزی متفاوت، گزینه مطمئنی برای مسائل دینامیکی برخورد می باشد. به منظور انجام شبیه سازی ها از نرم افزار آباکوس استفاده شدهاست . همچنین با هدف کاهش محاسبات عددی قسمت هایی از سیستم سپر که بر روی حل تاثیرگذار نبودند، ساده سازی یا حذف شده اند. در تحقیق انجام-شده از استاندارد ای سی ای -آر۰۴۲ برای انجام شبیه سازی های برخورد سرعت پایین کمک گرفته شدهاست . در نتیجه می توان عنوان کرد مدل جدید ارائه شده عملکرد بهتری در جذب انرژی دارد و با افزایش چگالی یا ضخامت پوسته جذبکننده، ضریب بازگشت روند افزایشی به خود می گیرد. همچنین چگالی پوسته نسبت به ضخامت آن تاثیر بیشتری بر عملکرد جذبکننده ساندویچی دارد.

Keywords:

جذب کننده سپر- برخورد سرعت پایین - فوم آلومینیومی - ساختار ساندویچی - اجزاء محدود

Authors

علی افراسیابی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

حسین محمدی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

کامیار هاشم نیا

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز