Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم دانشگاه شیراز

صفحه اول علم سنجی

نام مرکز: دانشگاه شیراز
آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 21,225
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 99
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 10
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین دانشگاه دولتی: 8
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 162 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 27 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 145 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه شیراز

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی دانشگاه شیراز را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از دانشگاه شیراز

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1به سوی تحمل پذیری اشکال در شبکه های عصبی عمیق با کمک هرس مدل

بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران1400
2فشرده سازی شبکه های عصبی عمیق با استفاده از چندی سازی پارامترهای مبتنی بر نواحی غیرهم پوشان و تعداد بیت متغیر
بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران1400
3مناسب سازی فضاهای عمومی شهری برای معلولین و سالمندان (مطالعه موردی: خیابان امام خمینی شهر پارسیان)محمدحسین رستمی مجله علمی شهرسازی ایران1400
4تاثیر نسبت اکسیژن به متان بر محصولات احتراق راکتور اتوترمال ریفرمینگ صنعتینهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران1400
5Combustion characteristics of premixed H۲-air in wavy microchannels for micro thermophotovoltaic applications
نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران1400
6شبیه سازی عددی احتراق با چرخاننده بر محفظه احتراق سندیا دی


نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران1400
7The effect of molecular diffusion on the flow field of hydrogen enriched Methane-AIR stratified swirl burner
نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران1400
8Effect of hydrogen addition on the structure of a turbulent stratified swirl Methane-Air flame
نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران1400
9شبیه سازی عددی احتراق آکسی فیول بر محفظه احتراق سندیا دی

نهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران1400
10بررسی و مقایسه رشد اجتماعی، اختلالات رفتاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول حاشیه و مرکز شهرستان شهریار تهران
پانزدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم اجتماعی و تربیتی1401
11فرآیند تثبیت دیاکسیدکربن با استفاده از ریزجلبکها: مروری بر روشها، مدلهای ریاضی و محصولات


سومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی1400
12تحلیل خوانش های معاصر از نسبت قانون و شریعت در رساله «یک کلمه» میرزا یوسف خان مستشارالدوله
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی1401
13رفتار مجرمانه، از غایت انگاری حکمت عملی سنت تا مکانیسم انگاری مدرن
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی1401
14واکاوی چاقی در نظام معنایی زنان در شهر شیراز

فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان1400
15ارزیابی پتانسیل ژنتیکی اکوتیپ های مرغ بومی ایران به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی
فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1401
16بیان موقت و خالص سازی پروتئین پروکیموزین در گیاه توتون با استفاده از وکتور ویروسیفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1401
17نظریه پردازی آسیب های اجتماعی ارائه یک پیشنهاد نظری از موضع اسلامی
دوفصلنامه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی1399
18حاشیه نشینی در ایران و ریشه های آن
دوفصلنامه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی1400
19برنامه ریزی هرس اشجار بر اساس داده کاوی، تحلیل پارامترهای آب و هوایی و نوع پوشش گیاهی برای منطقه نمونه استان فارس
هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد1399
20تخمین ولتاژ شکست مقره های آلوده با استفاده ازروش یادگیری جمعی


هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد1399
21پخش بار بهینه اقتصادی در یک ریز شبکه هوشمند شامل منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم هیبریدی ژنتیک و ازدحام ذراتهشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد1399
22تعیین ظرفیت و تنظیم بهینه ی چندهدفه ی ایستگاه های شارژ خودروی برقی با در نظرگیری برنامه های پاسخگویی بار


هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد1399
23بهینه سازی سوییچ های شبکه فشار متوسط به منظور افزایش قابلیت اطمینان در حضور منابع تولید پراکنده

هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد1399
24تخمین حالت دینامیکی منابع تولید پراکنده بزرگ مقیاس با استفاده از فیلتر ذره ای و الگوریتم مورچگان دامنه پیوسته و داده های به دست آمده از PMUهشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد1399
25هماهنگی بهینه ی میان مدت نیروگاه های تولید پراکنده در حضور منابع بادی و خورشیدی و با در نظر گرفتن هزینه های تعمیرات سالیانه


هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد1399
26مکان یابی نشانگرهای خطا در شبکه توزیع با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی مورد مطالعه فیدر نمونه توزیع برق استان فارس
هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد1399
27برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه ترانسفورماتورهای توزیع بر اساس داده کاوی
هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد1399
28حداقل سازی ریسک شکست عایقی شبکه های فشار متوسط هوایی در مناطق صاعقه خیز با نصب تعداد بهینه برقگیر در طول خط
هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد1399
29طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی
فصلنامه راهبرد فرهنگ1397
30رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی اجتماعی؛ مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر جهرم


فصلنامه راهبرد فرهنگ1397

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه شیراز

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی دانشگاه شیراز را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از دانشگاه شیراز

ردیفعنوان طرحسال نشر
1انتخاب شاخص خشکسالی مناسب و پهنه بندی خشکسالی با استفاده از روش های ژئواستاتیستیک در محیط GIS برای استان یزد1390
2مطالعه تاثیر گنبدهای نمکی استان فارس بر آبخوان های مجاور و ارائه راهکارهای اجمالی جلوگیری از شوری1393
3تعیین و محاسبه شاخص اختصاصی کیفیت آب با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره گروهی فازی، مطالعه موردی چاه های آب شرب شهر شیراز1396
4عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی: مطالعه موردی ناحیه عمرانی شماره چهار حوزه بندامیر1389
5طراحی شاخص پایداری آب زیرزمینی کشاورزی و ارزیابی محدودههای مطالعات آب زیرزمینی استان فارس بر مبنای آن1396
6سیستم نوین طراحی عددی نقشه های کارگاهی عملیات حفاری و تزریق سد هایقر1396
7زمین شیمی زیست محیطی و منشاء فلزات بالقوه سمناک در رودخانه کر1391
8بررسی امکان حذف تهیه مقاطع عرضی در روندیابی هیدرولیکی هیدروگراف سیلاب در رودخانه های طبیعی1394
9تعیین و محاسبه شاخص اختصاصی کیفیت آب با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره گروهی فازی، مطالعه موردی چاه های آب شرب شهر شیراز1396
10تعیین حریم کیفی ناحیه ای و نقطه ای آبخوان دشت زرقان در استان فارس1395
11پژوهش و تحقیق درخصوص پهنه بندی دینامیکی خط ذوب برف با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای در حوزه آبریز رودخانه کر (محدوده مطالعاتی خسرو شیرین) واقع در استان فارس1395
12ارزیابی شبکه پایش چاه های مشاهدهای در آبخوان های انتخابی زیر نظر شرکت آب منطقه ای فارس با مدل سازی پیشرفته آماری1394
13اتوماسیون دریچه های قطاعی واقع در آب پخش شبکه آبیاری و زهکشی درودزن1396
14بررسی مکانیسم گرمایش و مدل سازی هیدروژئوشیمیایی چشمه های آبگرم سمنان1396
15تعیین منشا فلوئور در منابع آب و خاک پشت کوه دشتستان و بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از آن1391
16بررسی علل شوری و تخریب کیفیت آب محدوده دیر- آبدان1388
17پروانه موم خوار1359
18کرم سفید ریشه خوار انار و درختان میوه یا سوسک زرد آلورسانک طرز زندگی و مبارزه1359
19خلاصه بررسی امکانات توسعه کشاورزی1357
20کرم زرد شاخه خوار درختان میوه "یا" سوسک شاخک بلند رزاسه طرز زندگی و مبارزه1359
21نقطه نظرهای حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد حایری شیرازی پیرامون تحقیقات کشاورزی1362
22کاربرد متدهای ارزیابی پروژه1363
23ساخت روغن شبه استرالیایی برای تهیه کشمش1364
24جمع آوری آب باران بمنظور درختکاری دیم1361
25اثر بقایای گیاهی در حفظ رطوبت خاک1370
26بررسی انگیزه های و پیامدهای مهاجرت روستاییان به شهر در استان فارس
27پژوهشی در ارزش کودکان در جامعه روستایی (گزارش دوم)1361
28مقالات و گزارشهای تحقیقاتی در حال انجام، هزینه و فایده کودکان از دیدگاه خانواده در شهر شیراز1363
29گزارش تفصیلی سمینار تحقیقات دانه های روغنی1348
30خلاصه گزارشات سمینار تحقیقات دانه های روغنی1348

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه شیراز

تاکنون 43 کنفرانس توسط دانشگاه شیراز برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه شیراز به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه شیراز

آمار سالانه دانشگاه شیراز

نمودار انتشار سالانه مقالات

همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران دانشگاه شیراز تاکنون با 9,667 پژوهشگر از 465 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

تعداد نویسندگان در رده های مختلف

همکاری پژوهشگران دانشگاه شیراز در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 14,976 مقاله نویسنده اول
  • 13,917 مقاله نویسنده دوم
  • 7,044 مقاله نویسنده سوم
  • 2,764 مقاله نویسنده چهارم
توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازدانشگاه شیراز در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

آخرین افراد مهم علمی این مرکز

منابع آمار

پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,362,282 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

دقت تحلیلها

سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
Support