بررسی شاخص های ایمنی با استفاده از تکنیک سلسه مراتبی AHP جهت مدیریت ریسک در مجتمع معدنی چادرملو

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU08_0215

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1402

Abstract:

در این تحقیق به اولویت بندی متغیرهای ایمنی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پرداخته شده است. با توجه به اینکهدر صنایع مختلف از جمله مجتمع معدنی چادرملو از متغیرهای مختلف ایمنی برای مدیریت ایمنی صنعت مورد استفاده قرار می گیرد،در این مطالعه مهمترین متغیرهایی تاثیرگذار بر مدیریت ایمنی صنعت که قابلیت تغییر از نظر کاربردی را دارند، مورد مطالعه قرارمی گیرند. لازم به ذکر است بسیاری از خط مشی ها، دستورالعمل های ایمنی و فرایندهای ایمنی در سازمان بر اساس تفکر سنتی کمترمورد بازنگری و تغییر قرار میگیرند. این مطالعه تعریف گردید تا بر اساس روش فوق الذکر متغیرهای ایمنی اولویت بندی گردد. نتایجرتبه بندی به صورت جدول و نمودار ارائه شده که در آن شناسایی خطر در اولویت اول قرار گرفته است .

Authors

احد لطفی

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه یزد و مدرس و مدیرگروه