بررسی تاثیر ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی جامعه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 735

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PFCONF07_633

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1402

Abstract:

اهمیت رشد اقتصادی در دنیای پرشتاب و متحول کنونی بر کسی پوشیده نیست . رشد اقتصادی برای پویایی جامعه بسیار حیاتی و با اهمیت است ، بر اساس مطالعات اخیر اگر یک جامعه نتواند رشد اقتصادی مناسبی داشته باشد، با شکست مواجه خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در رشد اقتصادی جامعه انجام گرفته است . نتایج نشان داد که ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط ، می تواند به عنوان استراتژی مناسب برای رشد اقتصادی جامعه مطرح باشد و از طریق کارآفرینی ، رفع فقر، ارتقای درآمد، نوآوری ، ایجاد فرصت های شغلی ، بکارگیری فناوری ، انباشت سرمایه از طریق افزایش بازدهی ، رشد اقتصادی جامعه را تسریع می کند.

Keywords:

کارآفرینی , رفع فقر , ارتقای درآمد , نوآوری , ایجاد فرصت های شغلی , بکارگیری فناوری , افزایش بازدهی انباشت سرمایه , رشد اقتصادی , کسب و کارهای کوچک و متوسط .

Authors

فرزانه عدلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحداهر

احد شهبازیان

استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحداهر