بررسی رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه مبتنی بر تجارت الکترونیک

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 307

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFITC07_053

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1402

Abstract:

پیشرفت فناوری اطلاعات و به تبع آن تجارت الکترونیک در دو دهه ی اخیر، افق های جدیدی برای کسب و کار وتجارت در کشورهای مختلف باز کرده است. در باب آثار تعاملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک بررشد اقتصادی بحث های زیادی مطرح شده است که در سال های اخیر دیدگاه اقتصاددانان را به خود جلب نموده است واکثریت به رابطه معناداری بین گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک با رشد اقتصادی معتقدند .امروزه تجارت الکترونیک ابزاری اساسی برای تحقق و اجرای برنامه ها و طرح های مختلف مالی و اقتصادی دولتها ونهادهای اقتصادی محسوب می شود. از این رو امکان بکارگیری تجارت الکترونیکی در سطح وسیع و همگام بااستانداردهای جهانی هم در زمینه مقررات حاکم بر این حوزه و هم تکنولوژی مربوط به آن در سطح ملی و بین المللیضرورتی اساسی جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود . تجارت الکترونیک یکی از متداول تریناصطلاحات عصر دیجیتال است. . در طی دو دهه اخیر، رشد سریع تجارت الکترونیک که مشخصه اصلی اقتصاد نویناست، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار نقش بسزایی در پیشرفت جوامع داشته است، به طوری که تجارتالکترونیک سهم قابل توجهی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و راه را برای رشد سریع تر اقتصادی فراهمکرده است. از این رو هدف این پژوهش بررسی و اهمیت جهانی شدن و تبعات اقتصاد نوین با تاکید برنقش تجارت الکترونیک سهم قابل توجهی را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و راه را برای رشد سریع تر اقتصادی فراهمکرده است. از این رو هدف این پژوهش بررسی و اهمیت جهانی شدن و تبعات اقتصاد نوین با تاکید برنقش تجارتالکترونیکی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه می باشد. در این پژوهش از مدل اقتصاد سنجی پنل دیتا در فاصله ی زمانی ۱۹۹۵-۲۰۱۱ استفاده می شود

Keywords:

Authors

لیلا قاسمی پروین

دانشگاه حاجی بایرام ولی آنکارا ترکیه

آرمین زاکاریان

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیکی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سیدعلی محمدیه

گروه ریاضی محض،دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان

محمدکاظم بشکنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیکی