خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه کاشان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 8,566
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 55
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 37
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 183 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 17 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 63 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه کاشان

بررسی روشهای خوشه بندی در شبکه های حسگر بیسیم جهت افزایش طول عمر و بهینه سازی مصرف انرژی در این شبکه ها نوشته سیدعلی محمدیهرابطه معنویت در محیط کار با عملکرد و رضایت سازمانی و تعالی سازمانی نوشته محمدرضا نجفیاخلاق و اصول کاربردی در مدیریت آموزشی و سازمان ها نوشته محمدرضا نجفیتابوی نام نوشته میترا رضائی و مهران ملکغزل حافظ؛ متن یا اثر؟ نوشته رضا روحانی و زهره کافیOne-Pot Synthesis Of ۱,۳-Benzo[d]thiazolederivatives Promoted By Al(HSO۴)۳ Under Solvent Free Conditions نوشته Abdolhamid BamoniriUltrasound-assisted Method for the Synthesis of ۳-Methyl-۴-arylmethylene Isoxazole-۵(۴H)-ones Catalyzed by Imidazole in Aqueous Media نوشته Javad Safari و Majid Ahmadzadeh و Zohre ZarnegarCuCr۲O۴ Nanoparticles: An Efficient Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of Bis-thiazolidinones نوشته Javad Safaei-Ghomi و Seyed Hadi NazemzadehOne Pot Synthesis of Highly Functionalized Tetrahydropyridines Using Nano-TiCl۲/cellulose as Biodegradable and Eco-Friendly Catalyst نوشته Abdolhamid BamoniriAluminum Oxide Nanoparticle as a Valuable Heterogeneous Nanocatalyst in the Synthesis of ۲-Aminothiazole Scaffolds نوشته Zahra Shokrani و Javad SafariMnFe۲O۴ MNPs Anchored Chitosan-Bu-SO۳H as a Recyclable Nanocatalyst for Sonochemical One Pot Heterocyclization of Indandione with Aniline and Acenaphthoquinone in Aqueous Media نوشته Hossein Naeimi و Sepideh LahoutiBis (۱(۳-trimethoxysilylpropyl)-۳-methyl-imidazolium) Nickel Tetrachloride Tethered to Colloidal Silica Nanoparticles as a Superior Catalyst for the Bis-thiazolidinones Preparation نوشته Javad Safaei-Ghomi و Seyed Hadi Nazemzadeh و Hossein Shahbazi-AlaviSulfanilic Acid Supported on Magnetic Nanoparticles as a Green Catalyst for the Sonosynthesis of ۱,۴-Diazepines Containing Tetrazole Ring نوشته Javad Safaei-Ghomi و Soleiman Paymard-Samani و Hossein Shahbazi-AlaviNano-Fe۳O۴/TiCl۲/cellulose as an Efficient and Ggreen Magnetic Nanocatalyst for the Synthesis of ۲,۳-Dihydro-۲-substituted-۱H-naphtho[۱,۲-e][۱,۳]oxazine Derivatives نوشته Abdolhamid BamoniriSonosynthesis of Thiazolidinones Using Nano-Fe۳O۴-tethered Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes with Eight Branches of ۳-Aminopropyltriethoxysilane نوشته Javad Safaei-Ghomi و Seyed Hadi Nazemzadeh و Mohammed Alnasrawi و Hossein Shahbazi-AlaviThree-component, One-pot Synthesis of Dihydropyrano[۳,۲-c]chromenes in Aqueous Medium in the Presence of Nano-silica Supported ۱,۵-Diazabicyclo(۴.۳.۰)non-۵-en نوشته Abdolhamid BamoniriAn Affordable and Eco-friendly Method for Pseudo-five-component Synthesis of Tetrahydropyridines Using Gum Arabic-OPO۳H۲ as a Natural-based Catalyst نوشته Abdolhamid BamoniriVibrations of Multi-Layer Beam with Nanocomposite Face Sheets Reinforced with Graphene Platelets and Porous Core نوشته A Mihankhah و A Ghorbanpour Arani و Sh NiknejadCreep Behavior of Cylinders Subjected to an Internal Pressure and a Two Dimensional Temperature Field Using First Order Shear Deformation Theory نوشته A Loghmanارزیابی محله های بافت تاریخی باغ شهر خوانسار از نظر پایداری کالبدی (مورد مطالعه: محله پلگوش) نوشته بابک عالمی و مرتضی مجیدی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه کاشان

تاکنون 7 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه کاشان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: