ارتعاشات آزاد تیر خمیده کامپوزیتی -ساندویچی با بستر الاستیک با استفاده از تئوری لایه ای

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 179

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME31_420

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

Abstract:

در این مقاله ارتعاشات تیر خمیده کامپوزیتی -ساندویچی روی بستر الاستیک با استفاده از فرمولبندی تئوری لایه ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . تیرخمیده تحت بارمکانیکی ، بار عرضی خارجی است . برای فرمولبندی مساله از تئوری لایه ای بر مبنای جابجایی استفاده شده است . ابتدا میدان کرنش تیرخمیده بر اساس تئوری لایه ای به دست آمده است ، سپس با استفاده از اصل همیلتون، معادلات حرکت حاکم و شرایط مرزی متناسب برای تیرخمیده ساندویچی در تئوری لایه ای به دست آمده است . در نهایت با استفاده از یک میدان جابجایی مناسب ، معادلات حاکم بر مساله به مساله مقدار ویژه تبدیل شده است و فرکانس های طبیعی تیر خمیده بدست آمده است . نتایج عددی برای فرکانس های ارتعاشی مدهای مختلف از جمله مدهای ارتعاشی خمشی و مدهای در راستای ضخامت استخراج شده است و بررسی پارامتری انجام شده است .

Authors

زهرا میرخوند چگینی

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان

عیسی احمدی

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگا ه زنجان، زنجان

مهسا نجفی

دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان