دینامیک باورهای اخلاقی در توییتر فارسی در هنگام گسترش کووید-۱۹ در ایران با استفاده از بردارهای تعبیه BERT

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 227

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRANWEB09_024

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

Abstract:

گفتمان های اخلاقی نقش مهمی در تصمیم گیری های اجتماعی روزانه ما ایفا می کند. این اهمیت در زمان وقوع بحران های طبیعی و اجتماعی که اتخاذ تصمیمات صحیح و سریع ضروری است ، بیشتر نمایان می شود. در این تحقیق با کمک کلان دادههای تولید شده از طریق رسانه های اجتماعی که فرصتی بی نظیر برای مطالعه ویژگی های رفتاری و سازههای روانشناختی نهفته فراهم می کند، به تحلیل باورهای اخلاقی افراد در زمان شروع COVID-۱۹ در ایران پرداختیم . نظریه بنیاد اخلاقی به عنوان یک چارچوب نظری خود برای عملیاتی کردن سنجش عددی اخلاق بکار گرفته شد و توییت های منتشر شده توسط کاربران را در سه ماه اول شیوع کووید-۱۹ در ایران تحلیل کردیم . احساسات اخلاقی را از توییت ها با استفاده از بردارهای جاسازی توییت ها BERT استخراج گردید. همچنین دینامیک تغییرات باورهای اخلاقی در طول این بحران مورد مطالعه قرار گرفت . تحلیل حاضر ویژگی های مهمی از گفتمان اجتماعی در میان مردم ایران در دوران کووید-۱۹ را نشان داد که می تواند به ارایه تصویر روشن تری از ارزشهای حاکم در گفتمانهای مربوط به شیوع بحران کرونا منجر شود. این تصویر می تواند به تصمیم گیری صحیح و به موقع برای مدیریت بهتر بحران ها کمک کند.

Authors

بهنام کرمی

پژوهشکده علوم شناختی و مغز (ICBS)، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

فاطمه زندی

دانشکده هنرو معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فاطمه باکویی

پژوهشکده علوم شناختی و مغز (ICBS)، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

شهریار غریب زاده

پژوهشکده علوم شناختی و مغز (ICBS)، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران