طراحی داشبورد مدیریت شبکه انتقال برق مبتنی بر هوش تجاری (BI) به کمک پردازش تحلیلی برخط (OLAP) و تکنیکهای داده کاوی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 305

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AREEI03_040

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1402

Abstract:

برای بهبود تصمیمگیری و مدیریت استراتژیک شبکه انتقال برق، ضروری است شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs) در حوزه های عملیاتی و پشتیبانی از جمله مدیریت بار، توسعه اقتصادی و بهنگام شبکه، مدیریت نگهداری و تعمیرات، بهبود سیستم حفاظتی، کاهش تلفات، مدیریت پروژه، توسعه منابع انسانی و... اندازهگیری شده و توسط مدیران ارشد بطور مداوم کنترل شوند. از طرفی داده های مرتبط با این شاخصها -از جمله ولتاژ، توان اکتیو ، توان راکتیو ، انرژی، نرخ خرید و فروش برق، اطلاعات قطع و وصل تجهیزات، مانیتورینگ وضعیت تجهیزات، منابع مالی و انسانی، و سایر اطلاعات جانبی از جمله دما، رطوبت، آب و هوا، ترافیک، و ...- مستمرا در حال تغییر بوده و اخیرا با رشد ارتباطات و تجهیزات مرتبط با شبکه رایانهای با تناوب زمانی کوتاهتری اندازه گیری و دریافت میشوند که با درنظر گرفتن تعداد تجهیزات تحت پوشش سازمانهای متصدی انتقال برق، حجم عظیمی از داده تولید میگردد و استخراج دانش و تصمیم از این کلانداده (Big Data) به چالشی تبدیل گردیده است. برای پشتیبانی تصمیم سازی مدیران این صنعت، در این مقاله طرح یک داشبورد مدیریتی انتقال برق با رویکرد هوش تجاری (Business Intelligence) و به کمک روش و فناوری های انباره داده (Data Warehouse)، پردازش تحلیلی برخط (OLAP)، بکارگیری تکنیکهای داده کاوی (Data Mining) و کشف الگو، بصری سازی (Visualization) ارائه میشود. بر همین اساس، یک داشبورد نمونه با نرم افزار Power BI برای شبکه انتقال برق منطقه ای خوزستان طراحی گردیده است.

Authors

اشکان نظام پور

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت برق منطقهای خوزستان، اهواز

فردین ابدالی محمدی

گروه کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

فرهاد مردوخی

گروه کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه