طراحی و شبیه سازی حسگر زیستی با استفاده از ترانزیستور اثر میدانی شاتکی با قابلیت پیکربندی مجدد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 238

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AREEI03_041

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1402

Abstract:

در این مقاله عملکرد ترانزیستور شاتکی با قابلیت پیکربندی مجدد به عنوان حسگر زیستی مورد بررسی قرار گرفته است. در این ساختار یک نانو حفره در داخل اکسید گبت به منظور انباشتگی مولکولها ایجاد شده است. از ویژ گی های این حسگر آن است که میتواند صرفا با تغییر پلاریته ولتاژ گیت و درین همزمان برای تشخیص مولکولهایی با بار مثبت و منفی استفاده شود. اثر پارامترهای مهم فیزیکی و ساختاری بر عملکرد این افزاره مورد بررسی قرار گرفته است. ضخامت کانال، ارتفاع سد شاتکی و دما از مهمترین عواملی هستند که برحساسیت حسگر تاثیر میگذارند و لازم است مقدار بهینه ای برای آنها تعیین شود.

Authors

مهشید فرحزادی

گروه الکترونیک، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

زهرا آهنگری

گروه الکترونیک، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران