بررسی تجربی تغییرات اندازه گردابه های شکل گرفته در دنباله یک مدل پایه خودرو و چگونگی اضمحلال انرژی در حین شتابگیری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 154

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTOGP04_131

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1402

Abstract:

افزایش روزافزون مصرف کنندههای انرژی ، بیانگر لزوم شناسایی هرچه دقیق تر پدیده های نامطلوب موجود و فهم دقیق به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل و بهینه کردن مصرف می باشد. ازآنجایی که یکی از پرکاربردترین و پر تعدادترین وسایل مصرفکننده انرژی خودروها می باشند لذا در این مقاله سعی شده است به روش آزمایشگاهی و تحلیل نتایج حاصله نحوه شکل گیری و موقعیت گردابه ها در جریان شتابدار با شبابهای مختلف و در موقعیت های طولی مختلف و همچنین نحوه اضمحلال انرژی مورد بررسی قرار گیرد. مدل مورد استفاده مدل احمد با زاویه شیب انتهایی ۳۵ درجه بوده که نمونه آزمایشگاهی جهت تحلیل آیرو دینامیک خودروهای سنگین می باشد. نتایج حاصله بیانگر ارتباط بین شتاب و سرعت جریان با اندازه گردابه ها و ماندگاری آنها می باشد. همچنین با کاهش شتاب جریان، گردابه های بزرگتر در محدوده وسیع تری از عرض دنباله نزدیک حضور دارند. کلیه آزمایش های در یک تونل باد مدار باز دمشی با حداکثر شدت اغتشاشهای ۱,۰% و حداکثر سرعت ۳۰ متر بر ثانیه و اندازهگیری مولفه های سرعت نیز توسط جریان سنج سیم داغ، ساخت شرکت فراسنجش صبا صورت گرفته است .

Authors

وحید برزنونی

واحد پژوهش و فن آوری ، شرکت گاز استان خراسان رضوی ، مشهد، ایران