مدیریت منابع آب زیرزمینی آبخوان قم-کهک با استفاده از شبیه سازی و اعمال گزینه های مختلف مدیریتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WASO-33-2_005

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1402

Abstract:

اعمال گزینه های مدیریتی برای استفاده از منابع آب زیرزمینی به منظور جلوگیری از نابودی آبخوان و خسارت های ناشی از افت تراز آب ضروری است. در این مطالعه، با استفاده از مدل های GCM و GMS، متغیرهای اقلیمی و آبخوان قم-کهک در دوره مشاهداتی ۱۶ ساله (۲۰۱۷-۲۰۰۱) شبیه سازی و واسنجی شدند. ۱۰ گزینه مختلف مدیریتی، (۱) افزایش ۱۵ درصد برداشت بدون لحاظ تغییر اقلیم، (۲) افزایش ۱۵ درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (HadCM۳-A۲)، (۳) افزایش ۱۵ درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (Hybrid-A۲)، (۴) افزایش ۱۵ درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (HadCM۳-B۲)، (۵) افزایش ۱۵ درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (Hybrid-B۲)، (۶) کاهش ۱۵ درصد برداشت بدون لحاظ تغییر اقلیم، (۷) کاهش ۱۵ درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (HadCM۳-A۲)، (۸) کاهش ۱۵ درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (Hybrid-A۲)، (۹) کاهش ۱۵ درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (HadCM۳-B۲)، (۱۰) کاهش ۱۵ درصد برداشت با لحاظ تغییر اقلیم (Hybrid-B۲) تعریف و اثرات اعمال آنها بر تراز آب زیرزمینی تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که گزینه های مدیریتی اول و ششم بهترین گزینه ها بودند. در گزینه اول با افزایش برداشت، تراز ۱۸/۲ متر و کم تر از بقیه گزینه ها کاهش یافت. در گزینه ششم با کاهش برداشت تراز ۱۴/۲ متر و بیش تر از سایر گزینه ها افزایش یافت. بیش ترین کاهش تراز و کم ترین افزایش تراز آبخوان در مدت ۱۶ سال به ترتیب مربوط به گزینه های سوم و هشتم به اندازه ۳۸/۲ متر و ۹۴/۱ متر بودند. گزینه مدیریتی سوم بیش ترین تاثیر را بر کاهش تراز و گزینه ششم بیش ترین تاثیر را بر افزایش تراز آبخوان داشت.

Authors

سپیده جلیلی

دانشجوی ارشد مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم

پریساسادات آشفته

دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Akter A and Ahmed Sh, ۲۰۲۱. Modeling of groundwater level ...
 • Amiri R, Mirzaei SY, Chitsazan M and Nadri A, ۲۰۱۶. ...
 • Anonymous, ۲۰۰۰. U.S. Geological Survey World Petroleum Assessment-Description and Results: ...
 • Anonymous, ۲۰۱۲. Semi-detailed studies of groundwater in Qom area, Entesharat ...
 • Anonymous, ۲۰۱۳. Semi-detailed studies of groundwater resources in Qom Kahak ...
 • Daneshvar Vousoughi F, Dinpazhoh Y and Aalami M, ۲۰۱۱. Effect ...
 • Fattahi MM, ۲۰۱۴. A study of changes in surface and ...
 • Ghobadian R, Bahrami Z and Dabagh Bagheri S, ۲۰۱۶. Applied ...
 • Ghodrati M and Barzegari F, ۲۰۱۶. Groundwater models, GMS model ...
 • Hojipour M, Zakerinia M, Ziaei A and Hesam M, ۲۰۱۴. ...
 • Hollermann B, Giertz S and Diekkruger B, ۲۰۱۰. Benin ۲۰۲۵-Balancing ...
 • Intergovernmental Panel on Climate Change – Data Distribution Center (IPCC-DDC), ...
 • Jones PD and Hulme M, ۱۹۹۶. Calculating regional climatic time ...
 • Jonubi R, Rezaei H and Behmanesh J, ۲۰۱۳. Groundwater level ...
 • Karimi O, Asadi E, Fakheri Fard A and Dinpazhoh Y, ...
 • Kresic N, and Panday S, ۲۰۲۱. Modeling of groundwater flow ...
 • Li X, Zhao Y, Shi Ch, Sha J, Wang Zh ...
 • Moghadam SH, Ashofteh PS and Loáiciga HA, ۲۰۲۱. Use of ...
 • Moharram SH, Gad MI, Saafan TA and Khalaf Allah S, ...
 • Panjali Zadeh A and Kamali N J, ۲۰۱۷. Analysis and ...
 • Pourhaghi A, Akhondali A, Radmanesh F and Mirzaee Y, ۲۰۱۶. ...
 • Yazdan Panah T, Khodashenas SR, Davari K and Ghahraman B, ...
 • Zadeh Vakili N, ۲۰۱۲. Formulation of surface resource and groundwater ...
 • Zhou L, Quan J, Wu X Ch, Wu HW, Li ...
 • نمایش کامل مراجع