الزامات تحقق همگرایی منطقه ای در جهان اسلام: بررسی موردی نقش همکاری های علمی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 187

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSIW-11-4_001

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1402

Abstract:

هدف: پاسخ به این پرسش است که نقش همکاری های علمی در دستیابی به همگرایی در جهان اسلام چیست؟ برای پاسخ به این پرسش با تکیه بر چارچوب نظری همگرایی در قالب سیاست همسایگی تلاش شده است نقش همکاری های علمی-دانشگاهی در مهیا ساختن زمینه های پایدار برای گسترش همگرایی در جهان اسلام بررسی شود. روش: مطالعات اسنادی مرتبط با تحلیل و فراتحلیل اسناد است.یافته ها: بیانگر آن است برقراری پیوندهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و گره خوردن سرنوشت کشورهای اسلامی به یکدیگر مهمترین نقش را در گسترش همکاری های علمی این کشورها با یکدیگر دارد.نتیجه­گیری: مقاله آن است که ارتقای جایگاه کشورهای اسلامی همسایه در همکاریهای علمی مستلزم برنامه ریزی در سه سطح خرد(دانشمندان)، میانی(نهاد) و کلان(دولت) است.

Authors

مریم صنیع اجلال

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور