فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام

The journal of "Political Studies of Islamic World

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام بر اساس شماره نامه ۵۲۸۰۱۷/۱۸/۳/ مورخ ۱۳۹۲.۰۹.۲۰ کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری  موفق به کسب درجه علمی - پژوهشی گردید .

فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دارای مجوز رسمی انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری به انتشار مقالات  حاصل از پژوهش های علمی در حوزه مسایل متنوع سیاسی و بین المللی جهان اسلام اقدام می نماید. این فصلنامه به ابتکار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انتشار می یابد.

 

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)