نقش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIAE01_0484

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1402

Abstract:

حسابداری با، در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی و حسابداری سبب می شود تا در بازار سرمایه بهترین تصمیم گیری های اقتصادی اتخاذ گردد. در بازار سرمایه ، اطلاعات اقتصادی اهمیت بسزایی دارد و سبب ایجاد رقابت در بازار سرمایه خواهد شد و همچنین سرمایه گذاران برای تداوم در بازار سرمایه نیازمند اطلاعات مالی دقیق هستند. به همین خاطر نقش حسابداری در بازار سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است . در تحقیق حاضر به بررسی نقش حسابداری در توسعه و رشد بازار سرمایه پرداخته شده است . نتایج تحقیق بیان می دارد که بازار سرمایه وظیفه دارد تا زمینه های انجام معاملات منصفانه و ایجاد اعتماد بین سرمایه گذاران را فراهم سازد، که برای تحقق این هدف نیازمند دانش حرفه حسابداری است . هرچه حرفه حسابداری توسعه یابد کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه نیز گسترش می یابد. برای رشد و توسعه بازار سرمایه وجود حرفه حسابداری ، به عنوان واسطه بین موقعیت بهینه سرمایه گذاری و بهره وران اطلاعات حسابداری ، لازم و ضروری است .

Keywords:

بازار سرمایه , نقش حسابداری , توسعه و رشد بازار سرمایه

Authors

رضا حاج رضابیگی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری ، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، رفسنجان، ایران.

علی نمازیان

استادیار حسابداری ، گروه حسابداری ، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، رفسنجان، ایران.